Ostala dokumenta

РАЗВОЈНИ ПЛАН УСТАНОВЕ ЗА ПЕРИОД 2014. - 2017 
ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У УСТАНОВИ 
ПОСЛОВНИК О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА

Колективни уговор ПУ Вера Гуцуња Сомбор
Посебан колективни уговор за запослене у установама предшколског васпитања и образовања
Закон о основама система образовања и васпитања
Споразум о продужетку рока важења колективног уговора

Образац ПРМ - Ново запошљавање и додатно радно ангажовање - април 2021.
Образац ПРМ - Ново запошљавање и додатно радно ангажовање - мај 2021.
Образац ПРМ - Ново запошљавање и додатно радно ангажовање - јун 2021.
Образац ПРМ - Ново запошљавање и додатно радно ангажовање - јул 2021.
Образац ПРМ - Ново запошљавање и додатно радно ангажовање - август 2021.
Образац ПРМ - Ново запошљавање и додатно радно ангажовање - октобар 2021.
Образац ПРМ - Ново запошљавање и додатно радно ангажовање - новембар 2021.
Образац ПРМ - Ново запошљавање и додатно радно ангажовање - децембар 2021.
Образац ПРМ - Ново запошљавање и додатно радно ангажовање - јануар 2022.
Образац ПРМ - Ново запошљавање и додатно радно ангажовање - фебруар 2022.
Образац ПРМ - Ново запошљавање и додатно радно ангажовање - април 2022.

Обавештење о економској цени