Остала документа

Информатор о раду

Развојни план установе за период 2023. - 2026.
Развојни план установе за период 2020. - 2023.

Годишњи план рада 2023-2024
Извештај о раду 2022-2023.
Годишњи план рада 2022.-2023.
Финални извештај о раду 2021.-2022.
Извештај о раду 2021.

Годишњи план_2019-2020
Извештај о раду 2018-2019

РАЗВОЈНИ ПЛАН УСТАНОВЕ ЗА ПЕРИОД 2014. - 2017 
ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА 
ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У УСТАНОВИ 
ПОСЛОВНИК О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА

 

Колективни уговор ПУ Вера Гуцуња Сомбор
Посебан колективни уговор за запослене у установама предшколског васпитања и образовања
Закон о основама система образовања и васпитања
Споразум о продужетку рока важења колективног уговора

Образац ПРМ - Ново запошљавање и додатно радно ангажовање - април 2021.
Образац ПРМ - Ново запошљавање и додатно радно ангажовање - мај 2021.
Образац ПРМ - Ново запошљавање и додатно радно ангажовање - јун 2021.
Образац ПРМ - Ново запошљавање и додатно радно ангажовање - јул 2021.
Образац ПРМ - Ново запошљавање и додатно радно ангажовање - август 2021.
Образац ПРМ - Ново запошљавање и додатно радно ангажовање - октобар 2021.
Образац ПРМ - Ново запошљавање и додатно радно ангажовање - новембар 2021.
Образац ПРМ - Ново запошљавање и додатно радно ангажовање - децембар 2021.
Образац ПРМ - Ново запошљавање и додатно радно ангажовање - јануар 2022.
Образац ПРМ - Ново запошљавање и додатно радно ангажовање - фебруар 2022.
Образац ПРМ - Ново запошљавање и додатно радно ангажовање - април 2022.
Образац ПРМ - Ново запошљавање и додатно радно ангажовање - фебруар 2023.
Образац ПРМ - Ново запошљавање и додатно радно ангажовање - март 2023.
Образац ПРМ - Ново запошљавање и додатно радно ангажовање - април 2024
Образац ПРМ - Ново запошљавање и додатно радно ангажовање - јун 2024

Обавештење о економској цени

Понуда за осигурање деце од несрећног случаја 2023/24 - Компанија Дунав Осигурање а.д.о.