Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Тим за заштиту деце  од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Десанка Максимовић

ОБЈАВИТЕ ЈЕДНОМ НА ВЕЛИКА ЗВОНА

Закрчене су земља и васиона
од жалосних о људском бићу вести.
Објавите једном на велика звона
измирења, покајања, благовести.
Не јављајте само за земљотресе,
покрадене мисли, покрадене своте.
Јавите и када се радости где десе,
кад се отвори у коме вулкан доброте.
Не вадите само блато из гата,
има ваљда, негде, и песка понеко зрнце,
понека љуспа злата.
Јавите нам каткад да су помиловали
другомишљенике, упорнике и Црнце.
Разгласите и по неколико пута
и добра као што се зла разгласе,
и моћи ће, можда, мржња да се спушта
и љубави, бар трун да се спасе.
Јавите нам да се нашао,негде, неко,
ко је прославио суседову славу,
уоквирио и његова барда.
Јавите да је добрих звезда пала
на нашу планету цела милијарда.

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЊАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ПУ "Вера Гуцуња" у ПДФ фомату можете преузети кликом овде

Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, занемаривања и злостављања:
1. Снежана Газетић Павошев, директор
2. Смиља Драганов, психолог – координатор
3. Зорица Голубовић – педагог
4. Драгана Ковачевић,педагог
5. Весна Катић, мед. сестра на превентиви
6. Снежана Божиновић, васпитач
7. Наташа Паскаш, васпитач
8. Цимеша Александра, мед. сестра васпитач
9. Гордана Бошњак, мед. сестра васпитач
10. Снежана Старчевић Алексић – секретар
11. Јована Вукелић - члан из реда Савета родитеља
12. Синиша Лазић – члан из реда локалне самоуправе

Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања смо ради квалитетнијег планирања, организације и реализације послова поделили на две мање радне групе:

Тим за превенцију насиља:
1. Смиља Драганов, психолог - координатор
2. Зорица Голубовић, педагог
3. Драгана Ковачевић , педагог
4. Наташа Бабић, стручни сарадник за физичко васпитање
5. Антонина Влаисављевић, мед. сестра на превентиви
6. Снежана Божиновић, васпитач
7. Наташа Паскаш, васпитач
8. Александра Цимеша, медицинска сестра васпитач
9. Нина Лазић, васпитач
10. Милица Илић, васпитач
11. Гордана Бошњак, мед. сестра васпитач
12. Марина Маријановић, васпитач
13. Љиљана Кљајић, васпитач
14. Милан Кулић, васпитач
15. Лидија Врцељ Бркић, васпитач

 

Тим за безбедност:
1. Снежана Старчевић Алексић, правник
2. Весна Катић, м. сестра на прев. – координатор
3. Антонина Влаисављевић, мед. сестра на превентиви
4. Гордана Трифковић, васпитач
5. Милан Кулић, васпитач
6. Љиљана Радиновић, васпитач
7. Светлана Стојков, васпитач
8. Татјана Илић, мед. сестра васпитач
9. Бранко Вукелић, мајстор
10. Весна Секис, мед. сестра васпитач

У сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја РС, започела је реализација пројекта ВРТИЋ КАО ПОДСТИЦАЈНО И СИГУРНО ОКРУЖЕЊЕ ЗА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ ДЕЦЕ.

Циљ пројекта је  промовисање сигурног, безбедног и подстицајног окружења у којем ће свако дете имати једнаке могућности за учење и развој компетенција које су важне за одрастање и живот у демократском, грађанском друштву (уважавање других, сарадња, проактивност, одговорност и сл.) и у којем ће дечја перспектива бити уважена, а деца бити активни учесници у сопственом развоју. Бавићемо се темама поштовања и уважавања различитости, стицања животних вештина кроз социоемоционално учење...

Пројекат реализују УНИЦЕФ и ЦИП-Центра за интерактивну педагогију, а у његовом  развијање  и праћењу укључени су бројни домаћи стручњаци и практичари из области предшколске педагогије, развојне и социјалне психологије.

Пројекат ће се имплементирати најпре у четири предшколске установе , у четири различита региона Србије,а једна од установа је и наша.

Пројекат се реализује у објектима: „Бубамара“, „Ђурђевак“, „Вила“, „Цврчак 2“ и „Венчић“

 

ПОУЧНЕ ПРИЧЕ:

Бодљикаво прасе и лепо понашање

„Кад му је хладно, бодљикаво прасе тражи другу бодљикаву прасад да леже заједно, да се збију јер им је тако топлије.
Да немају бодље, то би било лако, али бодљикава прасад имају дуге и оштре бодље. Када се збију у гомилу, боду једно друго. То није добро. А није добро ни кад им је хладно. Зато се бодљикава прасад дуго муче док не нађу неко згодно растојање: да буду једно уз друго, а да се не боду.
То растојање представља ЛЕПО ПОНАШАЊЕ.
То је ЛЕПО ПОНАШАЊЕ: да ја не повредим тебе, да ти не повредиш мене, да помогнемо једно другом, да и мени и теби буде добро."

Артур Шопенхауер