Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Тим за заштиту деце  од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Десанка Максимовић

ОБЈАВИТЕ ЈЕДНОМ НА ВЕЛИКА ЗВОНА

Закрчене су земља и васиона
од жалосних о људском бићу вести.
Објавите једном на велика звона
измирења, покајања, благовести.
Не јављајте само за земљотресе,
покрадене мисли, покрадене своте.
Јавите и када се радости где десе,
кад се отвори у коме вулкан доброте.
Не вадите само блато из гата,
има ваљда, негде, и песка понеко зрнце,
понека љуспа злата.
Јавите нам каткад да су помиловали
другомишљенике, упорнике и Црнце.
Разгласите и по неколико пута
и добра као што се зла разгласе,
и моћи ће, можда, мржња да се спушта
и љубави, бар трун да се спасе.
Јавите нам да се нашао,негде, неко,
ко је прославио суседову славу,
уоквирио и његова барда.
Јавите да је добрих звезда пала
на нашу планету цела милијарда.

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЊАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ПУ "Вера Гуцуња" у ПДФ фомату можете преузети кликом овде

Чланови тима:
1. Александра Перовић, директор
2. Смиља Драганов, психолог - координатор тима
3. Мирјана Хајдин-педагог
4. Нада Стојиљковић - педагог
5. Драгица Ракинић, мед. сестра на превентиви
6. Биљана Јагер, мед. сестра на превентиви
7. Снежана Божиновић, васпитач
8. Гордана Живковић, мед. сестра васпитач
9. Снежана Старчевић Алексић - секретар
10. Нада Ковачевић - референт уплата, ППЗ и заштите на раду
11. Сима Катанић - члан из реда Савета родитеља
12. Невена Сентђерђи - члан из реда локалне самоуправе

Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања смо ради квалитетнијег планирања, организације и реализације послова поделили на две мање радне групе:

- Радна група за превенцију насиља, чији су чланови: 
1. Смиља Драганов, психолог
2. Мирјана Хајдин, педагог
3. Нада Стојиљковић, педагог
4. Снежана Божиновић, васпитач
5. Гордана Живковић, м. сестра васпитач
6. Драгана Кемер, васпитач
7. Славица Зинајић, васпитач
8. Нина Лазић, васпитач
9. Емилија Мерли, васпитач
10. Милица Илић, васпитач
11. Наташа Бабић, стручни сарадник за физичко васпитање


- Радна група за безбедност, чији су чланови:
1. Драгица Ракинић, м. сестра на прев.
2. Снежана Старчевић Алексић, правник
3. Нада Ковачевић, референт уплата, ППЗ и заштите на раду
4. Биљана Јагер, м. сестра на прев.
5. Весна Катић, м. сестра на прев.
6. Гордана Трифковић, васпитач
7. Татјана Илић, мед. сестра васпитач
8. Биљана Пашкуљевић, мед. сестра васпитач
9. Бранко Вукелић, мајстор

 

У сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја РС, започела је реализација пројекта ВРТИЋ КАО ПОДСТИЦАЈНО И СИГУРНО ОКРУЖЕЊЕ ЗА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ ДЕЦЕ.

Циљ пројекта је  промовисање сигурног, безбедног и подстицајног окружења у којем ће свако дете имати једнаке могућности за учење и развој компетенција које су важне за одрастање и живот у демократском, грађанском друштву (уважавање других, сарадња, проактивност, одговорност и сл.) и у којем ће дечја перспектива бити уважена, а деца бити активни учесници у сопственом развоју. Бавићемо се темама поштовања и уважавања различитости, стицања животних вештина кроз социоемоционално учење...

Пројекат реализују УНИЦЕФ и ЦИП-Центра за интерактивну педагогију, а у његовом  развијање  и праћењу укључени су бројни домаћи стручњаци и практичари из области предшколске педагогије, развојне и социјалне психологије.

Пројекат ће се имплементирати најпре у четири предшколске установе , у четири различита региона Србије,а једна од установа је и наша.

Пројекат се реализује у објектима: „Бубамара“, „Ђурђевак“, „Вила“, „Цврчак 2“ и „Венчић“

 

ПОУЧНЕ ПРИЧЕ:

Бодљикаво прасе и лепо понашање

„Кад му је хладно, бодљикаво прасе тражи другу бодљикаву прасад да леже заједно, да се збију јер им је тако топлије.
Да немају бодље, то би било лако, али бодљикава прасад имају дуге и оштре бодље. Када се збију у гомилу, боду једно друго. То није добро. А није добро ни кад им је хладно. Зато се бодљикава прасад дуго муче док не нађу неко згодно растојање: да буду једно уз друго, а да се не боду.
То растојање представља ЛЕПО ПОНАШАЊЕ.
То је ЛЕПО ПОНАШАЊЕ: да ја не повредим тебе, да ти не повредиш мене, да помогнемо једно другом, да и мени и теби буде добро."

Артур Шопенхауер