Обавештење о евидентирању деце за листу чекања

Обавештавамо родитеље да ће евидентирање деце за листу чекања бити по следећем распореду:
- 03.12.2020. године
- 21.01.2021. године
- 04.02.2021. године
- 04.03.2021. године
- 08.04.2021. године
Електронским путем можете евидентирати дете сваког дана, 24/7 на порталу еуправа.

 

Резултати уписа ПУ „Вера Гуцуња" школска 2020/2021. год

Резултати уписа у предшколску установу „Вера Гуцуња" за предстојећу школску 2020/2021. годину биће објављени од 16. јуна 2020. године у холу вртића „Бубамара", који се налази у Спортској улици бб.
Увид у резултате уписа реализоваће се у периоду од 16. до 26. јуна у времену од 09:00 до 11:00 часова, а уторком и четвртком и од 16:00 до 18:00 часова.
У складу са препорученим заштитним и превентивним мерама Владе Ребуплике Србије родитељи су у обавези да при уласку у вртић носе заштитну маску, а на самом улазу ће се вршити дезинфекција руку и мерење телесне температуре. Дозвољено је краће задржавање у вртићу, а родитељи ће улазити један по један.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДОДАТНОМ УПИСНОМ РОКУ

Додатни уписни рок за евидентирање детета за упис у предшколску установу реализоваће се у вртићу Бубамара у улици Спортска бб у периоду од 1. јуна до 5. јуна сваког радног дана у времену од 9:00ч до 11:00ч, а уторком и четвртком и у поподневним часовима у периоду од 16:00ч до 18:00ч.

Потребно је да приложите потврду о запослењу оба родитеља, као и јмбг оба родитеља и детета.

У складу са прописаним превентивним мерама, родитељи су у обавези да приликом евидентирања детета носе маску и држе социјалну дистанцу, улазећи у објекат један по један.  За све додатне информације можете нас контактирати на број телефона 025/444-070.

 

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ УСЛУГЕ Е-ВРТИЋ

Ради лакшег сналажења и коришћења услуге Е-вртић, поставили смо илустровано упутство које ће родитеље провести корак по корак кроз поступак online пријављивања деце у вртић.

Упутство за употребу услуге Е-вртић можете преузети овде.

Eвидентирање деце за упис у целодневни боравак и полудневни боравак предшколске установе за школску 2020./2021. годину вршиће се од 4.5.2020. до 13.5.2020., на порталу Е-управа (https://www.euprava.gov.rs/) уласком на опцију Е-Услуге, у области Деца - еВртић.

Електронским уписом сe део документације аутоматски прибавља (прибавља је Предшколска установа из Централног регистра обавезног социјалног осигурања и Одељења за општу управу матичне службе Сомбор). Потребно је да родитељ додатно достави доказ о здравственом прегледу детета уколико је реч о детету које се уписује у обавезан припремни предшколски програм, као и скенирану или усликану личну карту на увид. Лекарска уверења ће, због тренутне ванредне ситуације, моћи да доставе накнадно.

За припремне предшколске групе (деца рођ. од 1.3. 2014. до 1.3. 2015.) потребно је донети и:

  • Лекарско уверење

Приоритети приликом уписа:

  1. Деца из друштвено осетљивих група
  2. Деца запослених родитеља и редовних студената
  3. Деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици
  4. Деца чија су браћа и сестре уписани у исту предшколску установу

Ако се ради о самохраном родитељу, биће потребно приложити и фотографију или скенирану фотокопију једног од докумената као доказа о самохраности (извод из МК рођених детета без имена оца или извод из МК умрлих једног родитеља, или судска пресуда о разводу).

Ако се ради о детету са посебним потребама, потребно је приложити фотографију или скениране налазе о здравственом и психофизичком статусу детета.

У складу са тренутном ванредном ситуацијом, лекарска уверења моћи ће да се доставе накнадно, када се ванредна ситуација заврши.

За све додатне информације можете нам се обратити путем мејл адресе ppsluzba.vrtic@gmail.com сваког радног дана, или на број телефона 025/444 070 - од 10:00 до 12:00 часова сваким радним даном током уписа.

Обавештење о евидентирању деце за упис
Оглас за евидентирање деце за упис у предшколску установу за школску 2020/2021. године