ИЗВЕШТАЈ О УПИСУ ДЕЦЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022./2023. ГОДИНУ

У ПУ „Вера Гуцуња“ за школску 2022./2023. годину у целодневни боравак у граду упис је обновило укупно 1283 деце.
Укупан број пријављене деце по годиштима (распоређена деца и листа чекања):
2016. год. – 73
2017. год. - 79
2018. год. - 77
2019. год. - 129
2020. год. - 164
2021. год. – 207
Укупно: 729 деце

Укупан број уписане деце по годиштима (деца са листе чекања и и непосредног уписа од 09 до 18. 05. 2022.):
2016. год. – 73
2017. год. - 60
2018. год. - 61
2019. год. - 110
2020. год. - 134
2021. год. - 140
Укупно: 578 деце

Уписана деца у предшколску установу за школску 2022./2023. (обнова уписа и нови упис)
Укупно је уписано 1861 дете.

.....................................................................

Евидентирање деце за упис у предшколску установу за школску 2022/2023. врши се електронским путем током целе године на порталу Е-управа. У случају евидентирања детета електронским путем сва документација се аутоматски прибавља, родитељ само треба да попуни упитник.

За родитеље који немају могућност да пријаве дете електронским путем имају могућност да од 09.05. 2022. до 18.05.2022. у периоду од 16,00 до 18,00 часова пријаве своје дете.

Пријављивање за све објекте у граду ће се вршити у објекту „Бубамара“ ул. Спортска бб Сомбор.

Пријављивање за објекте у насељеним местима ће се вршити код васпитача у објектима.

У припремну предшколску групу, односно припремни предшколски програм за школску 2022/2023., који је законом обавезан, уписују се деца која на дан почетка школске године (01. септембар 2022. године) имају пет и по до шест и по година, односно рођена од 01.03.2016. до 01.03.2017. године.

Потребна документација при непосредној пријави – 09.05.-18.05.2022.:
- понети личну карту
- ЈМБГ детета које се уписује и све остале деце
- попунити пријаву у вртићу

 

У припремну предшколску групу, односно припремни предшколски програм за школску 2022/2023., који је законом обавезан, уписују се деца која на дан почетка школске године (01. септембар 2022. године) имају пет и по до шест и по година, односно рођена од 01.03.2016. до 01.03.2017. године.

Потребна документација:
- потврде о запослењу оба родитеља
- понети личну карту
- ЈМБГ детета које се уписује и све остале деце
- попунити пријаву у предшколској установи (вртић у ул. Спортска бб)

КРТЕРИЈУМИ УПИСА:
1. Запослена оба родитеља
2. Дете са посебним потребама
3. Самохрани родитељ (извод из МК рођених детета без имена оца или извод из МК умрлих једног родитеља)
4. Дете евидентирано на листи чекања
5. Брат или сестра уписан/а у вртић
6. Треће или четврто дете
7. Професионална војна лица
8. Картица „Наш херој“ 

Број слободних места за упис деце у школску 2022/2023. годину по узрасту:

2021. годиште –укупно 70 места
вртић „Цврчак“ – Спортска бб – 25 места
вртић „Пужић“-Мразовићева 6 -25 места
вртић „Сунце“ –Јанка Веселиновића 2- 15 места
вртић „Врапчић“ – XII Војвођанска ударне бригаде 18 – 5 места

2020. годиште укупно 43 места
вртић „Цврчак“ – Спортска бб – 8 места
вртић „Пужић“-Мразовићева 6 -35 места

2019. годиште – 31 место:
вртић „Mаслачак”“ – Венац Петра Бојовића – 16 места
вртић „Вишњица“ – Г.Димитрова 55 – 15 места

2017/2018. годиште – 9 места:
вртић „Чигра“ – Ђ. Бркића 1 – 9 места

2016. годиште – 40 места:
вртић „Невен“ – Коњовићева 24 – 10 места
вртић „Сунцокрет“ – В. Секулића 18 – 20 места
вртић „Сулавер“ – XII Војвођанска ударне бригаде 18 20 – 10 места

Вртић „Сулавер“ - XII Војвођанска ударне бригаде 18 -Група на мађарском језику – 2016-2019. годиште – 5 места

 

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ УСЛУГЕ Е-ВРТИЋ

Ради лакшег сналажења и коришћења услуге Е-вртић, поставили смо илустровано упутство које ће родитеље провести корак по корак кроз поступак online пријављивања деце у вртић.

Упутство за употребу услуге Е-вртић можете преузети овде.