У предшколску установу (забавиште) у писују се сва деца у години пред полазак у школу.
Родитељ односно старатељ, пријављује дете за упис у предшколску установу ради похађања припремног предшколског програма.

У припремну предшколску групу, односно припремни предшколски програм за школску 2024/2025. годину уписују се деца која на дан почетка школске године (01. септембра 2024. године) имају пет и по до шест и по година, односно деца рођена од 01.03.2018. до 01.03.2019. године.
Родитељи односно старатељ и деце рођене од 01.03.2019. до 31 .08.2019. године, могу да упишу дете у припремну предшколску групу ако су заинтересовани за ранији полазак детета у школу, и биће примљен и у објекат где има места. 
Евидентирање деце се обавља електронским путем преко портала Е- управа (https://www.euprava.gov.rs/ који је активан током целе године, уласком на опцију Е-Услуге, у животној области Породица. 
Електронским уписом се сва потребна документација аутоматски прибавља (прибавља је Предшколска установа из Централног регистра обавезног социјалног осигурања и Одељења за општу управу - матичне службе Сомбор).
За родитеље који немају могућност да пријаве дете електронским путем имају могућност да од 13.05.2024. до 17.05.2024.године у периоду од 16,00 - 18,00 часова непосредно пријаве своје дете. Пријављивање за све објекте у граду вршиће се у објекту "Бубамара", улица Спортска бб Сомбор.
Пријављивање за објекте у насељеним местима ће се вршити код васпитача у објектима.

Потребна документација при непосредниј пријави:

  • Лична карта родитеља,
  • ЈМБГ детета које се уписује, као и за сву осталу децу,
  • Пријава (попуњава се у вртићу).

Евидентирање деце за упис у школску 2024/2025. годину за узраст од 1 године до 5,5 година врши се такође путем портала Е-уnрава (https://www.euprava.gov.rs) у току целе године, уласком на опцију Е-Услуrе, у животној области Породица.
За додатне информације можете се обратити стручној служби ПУ "Вера Гуцуња" Сомбор путем мејл адресе ppsluzba.vrtic@gmail.com или путем телефонског броја 025/444-070 , педагогу Зорици Голубовић.

ЗАКОНСКА ЈЕ ОБАВЕЗА РОДИТЕЉА ОДНОСНО СТАРАТЕЉА ДА УПИШЕ ДЕТЕ У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ.

Новчаном казном од 5.000,00 динара до 100.000,00 динара казниће се за прекршај родитељ односно старатељ, ако намерно или без оправданог разлога не упише дете у Предшколску установу ради похађања припремног предшколског програма или ако дете неоправдано изостаје из предшколске установе (члан 194. Закона).

Комплетан оглас у ПДФ формату можете преузети овде.


Евидентирање деце за упис у предшколску установу за школску 2024/2025. врши се електронским путем током целе године на порталу Е-управа. У случају евидентирања детета електронским путем сва документација се аутоматски прибавља, родитељ само треба да попуни упитник.

У припремну предшколску групу, односно припремни предшколски програм за школску 2024/2025., који је законом обавезан, уписују се деца која на дан почетка школске године (01. септембар 2024. године) имају пет и по до шест и по година, односно рођена од 01.03.2017. до 01.03.2018. године.

КРТЕРИЈУМИ УПИСА:
1. Запослена оба родитеља
2. Дете са посебним потребама
3. Самохрани родитељ (извод из МК рођених детета без имена оца или извод из МК умрлих једног родитеља)
4. Дете евидентирано на листи чекања
5. Брат или сестра уписан/а у вртић
6. Треће или четврто дете
7. Професионална војна лица

Евидентирање за упис млађе деце, за коју похађање вртића није обавезно, се такође врши на порталу Е-управа у току целе године, према упутствима која се налазе у наставку.

 

УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ УСЛУГЕ Е-ВРТИЋ

Ради лакшег сналажења и коришћења услуге Е-вртић, поставили смо илустровано упутство које ће родитеље провести корак по корак кроз поступак online пријављивања деце у вртић.

Упутство за употребу услуге Е-вртић можете преузети овде.