О установи

Предшколска установа „Вера Гуцуња" представља мрежу дечјих вртића коју чине укупно 32 објекта, од тога 17 је у граду, а 15 објеката је у насељеним местима. Облици рада су следећи:

- целодневни боравак јаслице
- целодневни боравак обданиште
- полудневни боравак забавиште

Целодневни боравак деце од једне до седам година - јасле, обданиште и припремне предшколске групе.

Полудневни боравак деце - припремне предшколске групе за децу у години пред полазак у школу.
Васпитно -образовни рад се изводи у 79 групи на српском језику, у 3 на мађарском и у 2 васпитнe групe двојезично ( српски и мађарски ). У Бачком Моноштору, у оквиру пројекта ,,Сви у вртић” деца ромске етничке припадности су интегрисана у редовне васпитне групе где се васпитно - образовни рад изводи на српском језику уз подршку асистента који говори ромски језик.
За реализацију и организацију рада у установи обезбеђен је одговарајући кадар, чија је стручна спрема у складу са Правилником о систематизацији послова и радних задатака.
Установа обавља своју делатност током године по календару рада који је усклађен са школским календаром. Радна година почиње 01. септембра 2023. и завршава се 31. августа 2024. Школска година за припремни предшколски програм почиње 01. септембра 2023. и завршава се 14. јуна 2024. (по школском календару).

Прво полугодиште почиње 01. септембра 2023. године, а завршава се 22. децембра 2023.
Друго полугодиште почиње 15. јануара 2024., а завршава се 14.јуна 2024.
У току школске године, деца имају зимски и пролетњи распуст. Зимски распуст почиње 24. децембра 2024., а завршава се 14. јануара 2024. Пролећни распуст траје од 28.марта до 03.априла 2024. Године, као и од 01.маја, до 06.маја 2024. године.