ИСПИС

За испис детета потребно је измирити дуговање у целости. Испис се врши у рачуноводству (Венац Петра Бојовића 3), где се приказује уплатница као доказ уплате. Обавештава се васпитач о испису детета, а потом и стручна служба.

ПРЕЛАЗ

Уколико желите да преместите дете у други објекат, требате доћи у стручну службу (Спортска бб) и попунити формулар за премештај. Уколико се нађе слободно место у жељеном објекту, бићете контактирани од стране стручне службе.