Јавне набавке

Правилник о Јавним набавкама

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2022. ГОДИНА:
План јавних набавки за 2022. годину

 1. ЈН електричне енергије (05.02.2022-17.02.2022.)
 2. ЈН здравствене услуге (01.04.2022 - 08.04.2022.)
 3. ЈН намирница и прехрамбених производа (05.04.2022-05.05.2022)
 4. Поновљени поступак за хлеб 24.05.-03.06.2022.
 5. Течни енергенти од 28.05-08.06.2022.
 6. Средства за одржавање хигијене
 7. Услуга превоза деце 21.06-01.07.2022.
 8. Услуга одржавања хигијене и спремања објеката од 30.07-25.08.2022.
 9. Млеко и млечни производи од 04.11-15.11.2022.

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2021. ГОДИНА:
План јавних набавки за 2021. годину

 1. ЈН услуге одржавања хигијене и спремања објеката од (09.02-22.02.2021)
 2. ЈН електричне енергије (12.02-24.022021)
 3. ЈН намирница и прехрамбених производа (07.04-05.05.2021)
 4. ЈН здравствених услуга (20.04-05.05.2021)
 5. ЈН течни енергенти (16.05-27.05.2021.)
 6. ЈН средства за одржавање хигијене (28.05-08.06.2021.)
 7. ЈН услуга превоза деце (01.06-14.06.2021.)
 8. ЈН Услуга одржавања хигијене и спремања (05.08-31.08.2021.)

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2020. ГОДИНА:

Позив за подношење понуда - Јавна набавка за услуге превоза деце 23.06.2020.
Конкурсна документација - Јавна набавка за услуге превоза деце 23.06.2020.
Одлука о додели уговора - Јавна набавка за услуге превоза деце 02.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору - Јавна набавка за услуге превоза деце 19.08.2020.

Позив за подношење понуда - Јавна набавка потрошног материјала 22.06.2020
Конкурсна документација - Јавна набавка потрошног материјала 22.06.2020
Одлука о додели уговора - Јавна набавка потрошног материјала 02.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору - Јавна набавка потрошног материјала 19.08.2020.

Позив за подношење понуда - Јавна набавка течних енергената 16.06.2020.
Конкурсна документација - Јавна набавка течних енергената 16.06.2020.
Измена конкурсне документације - Јавна набавка течних енергената 22.06.2020.
Одговор на питања - - Јавна набавка течних енергената 22.06.2020.
Одлука о додели уговора - Јавна набавка течних енергената 25.06.2020
Обавештење о закљученом уговору - Јавна набавка течних енергената 18.08.2020.

Позив за подношење понуда - Јавна набавка енергенти за грејање, огревно дрво и угаљ 16.06.2020
Конкурсна документација - Јавна набавка енергенти за грејање, огревно дрво и угаљ 16.06.2020
Одлука о додели уговора - - Јавна набавка енергенти за грејање, огревно дрво и угаљ 25.06.2020
Обавештење о закљученом уговору - Јавна набавка енергенти за грејање, огревно дрво и угаљ 18.08.2020

Позив за подношење понуда - Јавна набавка - средства за одржавање хигијене 15.06.2020.
Конкурсна документација - Јавна набавка - средства за одржавање хигијене 15.06.2020.
Одлука о додели уговора - Средства за одржавање хигијене 24.06.2020
Обавештење о закљученом уговору - Средства за одржавање хигијене 10.07.2020.

Позив за подношење понуда - Јавна набавка за здравствене и санитарне услуге 04.03.2020.
Конкурсна документација - Јавна набавка за здравствне и санитарне услуге  04.03.2020.
Oбавештење о закљученом уговору - Јавна набавка за здравствене и санитарне услуге 20.03.2020

Позив за подношење понуда - Јавна набавка испорука електричне енергије  12.02.2020.
Конкурсна документација -  Јавна набавка испорука електричне енергије 12.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору - Јавна набавка испорука електричне енергије 12.03.2020.

Позив за подношење понуда - Јавна набавке намирнице и прехрамбени производи  11.02.2020.
Конкурсна докуементација - Јавна набавке намирнице и прехрамбени производи  11.02.2020.
Одлука о додели уговора - Јавна набавка намирнице и прехрамбени производи 14.03.2020
Обавештење о закљученом уговору - Јавна набавка намирнице и прехрамбени проиѕводи 31.03.2020

Позив за подношење понуда - Јавна набака услуге одржавања хигијене и спремања  07.02.2020.
Конкурсна документација - Јавна набака услуге одржавања хигијене и спремања   07.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору - Јавна набавка услуге одржавања хигијене и спремања 12.03.2020.

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2019. ГОДИНА:

Позив за подношење понуда - Јавна набавке услуге одржавања система централног грејања
Конкурсна докуементација - Јавна набавке услуге одржавања система централног грејања
Одлука о додели уговора - Јавна набавка услуге одржавања система централног грејања

Позив за подношење понуда - Јавна набавка услуге превоза деце припремних предшколаца на територији Града Сомбора
Конкурсна документација - Јавна набавка услуге превоза деце припремних предшколаца на територији Града Сомбора
Одлука о додели уговора - Јавна набавке услуге превоза деце припремних предшколаца на територији Града Сомбора
Обавештење о закљученом уговору - Јавна набавка услуге превоза деце припремних предшколаца на територији Града Сомбора

Позив за подношење понуда - Услуге одржавања хигијене и спремања у објектима наручиоца
Конкурсна документација - Услуге одржавања хигијене и спремања у објектима наручиоца
Одлука о додели уговора - Услуге одржавања хигијене и спремања у објектима наручиоца 
Обавештење о закљученом уговору - Услуга одржавања хигијене и спремања у објектима наручиоца

Позив за подношење понуда - Јавна набавка канцеларијског материјала и материјала за образовање
Конкурсна документација -  - Јавна набавка канцеларијског материјала и материјала за образовање
Одлука о додели уговора - Јавна набавка канцеларијског материјала и материјала за образовање

Позив за подношење понуда - Јавна набавка Енергенти за грејање, огревно дрво и угаљ
Конкурсна документација - Јавна набавка Енергенти за грејање, огревно дрво и угаљ
Одлука о додели уговора - Јавна набавка Енергенти за грејање, огревно дрво и угаљ
Обавештење о закљученом уговору - Јавна набавке Енергенти за грејање, огревно дрво и угаљ

Позив за подношење понуда - Јавна набавка добара - гасног уља екстра лако и моторног бензина
Конкурсна документација - Јавна набавка добара - гасног уља екстра лако и моторног бензина
Одлука о додели уговора - Јавна набавка добара - гасног уља екстра лако и моторног бензина
Обавештење о закљученом уговору - Јавна набавка добара - гасног уља екстра лако и моторног бензина

Конкурсна документација - Средства за одржавање хигијене

Одговор 1 - Средства за одржавање хигијене
Одговор 2 - Средства за одржавање хигијене
Одговор 3 - Средства за одржавање хигијене
Одлука о додели уговора - Средства за одржавање хигијене
Обавештење о закљученом уговору - Средства за одржавање хигијене

Позив за подношење понуда - Здравствене и санитарне услуге

Конкурсна документација - Здравствене и санитарне услуге
Одлука о додели уговора - Здравствене и санитарне услуге
Обавештење о закљученом уговору - Здравствене и санитарне услуге

Позив за подношење понуда - Услуге одржавања хигијене и спремања у објектима
Конкурсна документација -  Услуге одржавања хигијене и спремања у објектима
Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима - Услуге одржавања хигијене и спремања у објектима
Oдлука о додели уговора - Услуге одржавања хигијене и спремање у објектима

Позив за подношење понуда - Набака и испоруке електричне енергије
Конкурсна документација - Набака и испоруке електричне енергије
Одлука о додели уговора - Набавка и испорука електричне енергије
Обавештење о закљученом уговору - Набавка и испорука електричне енергије

Позив за подношење понуда - Јавна набавка намирница и прехрамбених производа
Конкурсна документација - Јавна набавка намирница и прехрамбених производа
Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима - Јавна набавка намирница и прехрамбених производа
Одлука о додели уговора - Јавна набавка намирница и прехрамбених производа
Одлука о обустави отвореног поступка јавне набавке намирница и прехрамбених производа - ПАРТИЈЕ 2а Месо за насељено место Станишић, 2б месо за насељено место Кљајићево, 4а Месне прерађевине Станишић, 4б Месне прерађевине Кљајићево

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018. ГОДИНА:

Позив за подношење понуда - Набавка услуге одржавања хигијене и спремања у објектима
Конкурсна документација - Набавка услуге одржавања хигијене и спремања у објектима
Измењена конкурсна документација - Набавка услуге одржавања хигијене и спремања у објектима
Одговор на захтев за додатним информацијама - Набавка услуге одржавања хигијене и спремања у објектима
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - Набавка услуге одржавања хитијене и спремања у објектима
Одлука о додели уговора - ЈН услуге одржавања хигијене и спремања у објектима
Обавештење о закљученом уговору - ЈН услуге одржавања хигијене и спремања у објектима

Позив за подношење понуда - ЈН услуга одржавања система централног грејања
Конкурсна документација - ЈН услуга одржавања система централног грејања
Одлука о додели уговора - ЈН услуга одржавања система централног грејања
Обавештење о закљученом уговору - ЈН услуга одржавања система централног грејања

Позив за подношење понуда - ЈН службеног аутомобила
Конкурсна документација - ЈН службеног аутомобила
Одлука о додели уговора - ЈН службеног аутомобила 
Обавештење о закљученом уговору - ЈН службеног аутомобила

Позив за подношење понуда - ЈН канцеларијског материјала и материјала за образовање
Конкурсна документација - ЈН канцеларијског материјала и материјала за образовање
Одлука о додели уговора - ЈН канцеларијског материјала и материјала за образовање
Обавештење о закљученом уговору - ЈН канцеларијског материјала и материјала за образовање

Позив за подношење понуда - ЈН течних енергената
Конкурсна документација - ЈН течних енергената
Одлука о додели уговора - ЈН течних енергената
Обавештење о закљученом уговору - ЈН течних енергената

Позив за подношење понуда - ЈН Енергенти за грејање, огревно дрво и угаљ
Конкурсна документација - Енергенти за грејање, огревно дрво и угаљ
Одлука о додели уговора - ЈН Енергенти за грејање, огревно дрво и угаљ
Обавештење о закљученом уговору - ЈН Енергенти за грејање, огревно дрво и угаљ

Позив за подношење понуде - ЈН средства за одржавање хигијене
Конкурсна документација- ЈН средства за одржавање хигијене
Одлука о додели уговора- ЈН средства за одржавање хигијене
Обавештење о закљученом уговору - ЈН средства за одржавање хигијене

Позив за подношење понуде - ЈН намирнице и прехрамбени производи
Конкурсна документација - ЈН намирнице и прехрамбени производи
Обавештење о обустави поступка ЈН
Одлука о обустави поступка ЈН
Обавештење о закљученом уговору - ЈН намирнице и прехрамбени производи 

Позив за подношење понуде - ЈН здравствене и санитарне услуге
Конкурсна документација - ЈН здравствене и санитарне услуге 
Одлука о додели уговора - ЈН здравствене и санитарне услуге
Обавештење о закљученом уговору - ЈН здравствене и санитарне услуге

Позив за подношење понуде - ЈН електричне енергија 
Конкурсна документација - ЈН електричне енергије 
Одлука о додели уговора - ЈН електричне енергије 
Обавештење о закљученом уговору - ЈН електричне енергије

Позив за подношење понуде - ЈН намирнице и прехрамбени производи
Конкурсна документација - ЈН намирнице и прехрамбени производи
Измена и допуна конкурсне документације - ЈН намирнице и прехрамбени производи 
Измена и допуна конкурсне документације II - ЈН намирнице и прехрамбени производи 
Измена и допуна конкурсне документације III - ЈН намирнице и прехрамбени производи
Одговор на питање 1
Одговор на питање 2
Обавештење о продужењу рока за подношење понуде
Одлука о додели уговора и Записник о пондерисању 
Одлука о обустави Јавне набавке
Одлука о додели уговора ЈН намирнице и прехрамбени производи - поновљен поступак за партије 2,3,4
Обавештење о закљученом уговору

 

 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017. ГОДИНА:

Позив за подношење понуде - ЈН услуге одржавања централног грејања 
Конкурсна документација - ЈН услуге одржавања централног грејања 
Одлука о додели уговора - ЈН услуге одржавања централног грејања 
Обавештење о закљученом уговору - ЈН услуге одржавања централног грејања

Позив за подношење понуде - ЈН канцеларијски и материјал за образовање
Конкурсна документација - ЈН канцеларијски и материјал за образовање 
Измене и допуне конкурсне документације - ЈН канцеларијски и материјал за образовање
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - ЈН канцеларијски и материјал за образовање
Одлука о додели уговора - ЈН канцеларијски и материјал за образовање
Обавештење о закљученом уговору - ЈН канцеларијски и материјал за образовање

Позив за подношење понуде - ЈН енергенти за грејање, огревно дрво и угаљ
Конкурсна докуемнтација -  - ЈН енергенти за грејање, огревно дрво и угаљ
Одлука о додели уговора -  - ЈН енергенти за грејање, огревно дрво и угаљ
Обавештење о закљученом уговору - ЈН енергенти за грејање, огревно дрво и угаљ

Позив за подношење понуде - ЈН намирница и прехрамбених производа, партија 3 поновљени поступак
Конкурсна документација - ЈН намирница и прехрамбених производа, партија 3 поновљени поступак
Одлука о обустави поступка јавне набавке - ЈН намирница и прехрамбених производа, партија 3 поновљени поступак
Обавештење о обустави поступка - ЈН намирница и прехрамбених производа, партија 3 поновљени поступак

Позив за подношење понуде - ЈН моторни бензин
Конкурсна документација - ЈН моторни бензин 
Питање и одговор - ЈН моторни бензин
Измена и допуна конкурсне документације - ЈН моторни бензин
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - ЈН моторни бензин 
Одлука о додели уговора - ЈН моторни бензин
Обавештење о закљученом уговору - ЈН моторни бензин

Позив за подношење понуде - ЈН течних енергената
Конкурсна документација - ЈН течних енергената 
Захтев за појашњење - ЈН течних енергената 

Позив за подношење понуде - ЈН средства за одржавање хигијене
Конкурсна документација - ЈН средства за одржавање хигијене 
Одговор на приговор - ЈН средства за одржавање хигијене 
Одлука о додели уговора - ЈН средства за одржавање хигијене 
Обавештење о закљученом уговору - ЈН средства за одржавање хигијене

Позив за подношење понуде - ЈН Здравствене и санитарне услуге
Конкурсна документација - ЈН Здравствене и санитарне услуге 
Обавештење о закљученом уговору - ЈН Здравствене и санитарне услуге 

Позив за подношење понуде - ЈН Намирнице и прехрамбени производи
Конкурсна документација - ЈН Намирнице и прехрамбени производи
Измене и допуне конкурсне документације - ЈН Намирнице и прехрамбени производи 
Одлука о додели уговора - ЈН Намирнице и прехрамбени производи 


Позив за подношење понуде - ЈН Електричне енергије
Конкурсна документација - ЈН Електричне енергије 
Oдлука о додели уговора - ЈН Електричне енергије 
Одлука о закључењу уговора - ЈН Електричне енергије 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2016. ГОДИНА:

Позив за подношење понуде - ЈН електричног казана за кување
Конкурсна документација - ЈН електричног казана за кување 
Одлука о додели уговора - ЈН електричног казана за кување 
Oбавештење о закљученом уговору - ЈН електричног казана за кување

Позив за подношење понуде - ЈН услуге одржавања система централног грејања
Конкурсна документација -  ЈН услуге одржавања система централног грејања
Одлука о додели уговора - ЈН услуге одржавања система централног грејања 
Обавештење о закљученом уговору - ЈН услуге одржавања система централног грејања 

Позив за подношење понуде - Радови на инвестиционом одржавању објекта ПУ "Вера Гуцуња" Сомбор, Венац П. Бојовића 3
Конкурсна документација -  Радови на инвестиционом одржавању објекта ПУ "Вера Гуцуња" Сомбор, Венац П. Бојовића 3 
Обавештење о закљученом уговору - - Радови на инвестиционом одржавању објекта ПУ "Вера Гуцуња" Сомбор, Венац П. Бојовића 3 

Позив за подношење понуде - Канцеларијски материјал и материјал за образовање
Конкурсна документација - Канцеларијски материјал и материјал за образовање 
Одлука о додели уговора - Канцеларијски материјал и материјал за образовање 
Обавештење о закљученом уговору - Канцеларијски материјал и материјал за образовање 

Позив за подношење понуде - Енергенти за грејање, огревно дрво
Конкурсна документација -  Енергенти за грејање, огревно дрво
Одлука о додели уговора - Енерганти за грејање, огревно дрво 
Обавештење о закљученом уговору - Енергенти за грејасе, огревно дрво 

Позив за подношење понуде - Радови на инвестиционом одржавању објекта ПУ "Вера Гуцуња" Сомбор, Спортска бб
Конкурсна документација - Радови на инвестиционом одржавању објекта ПУ "Вера Гуцуња" Сомбор, Спортска бб  
Измена и допуна конкурсне документације - Радови на инвестиционом одржавању објекта ПУ "Вера Гуцуња" Сомбор, Спортска бб 
Измена и допуна конкурсне документације II - Радови на инвестионом одржавању објекта ПУ "Вера Гуцуња" Сомбор, Спортска бб
Питање и одговор - Радови на инвестицоном одржавању објекта ПУ "Вера Гуцуња" Сомбор, Спортска бб 
Одлука о додели уговора - Радови на инвестиционом одржавању објекта ПУ "Вера Гуцуња" Сомбор, Спортска бб
Обавештење о закљученом уговору - Радови на инвестиционом одржавању објекта ПУ "Вера Гуцуња" Сомбор, Спортска бб

Позив за подношење понуде - Набавка течних енергената
Конкурсна документација - Набавка течних енергената 
Измена и допуна конкурсне документације - Набавка течних енергената 
II Измена и допуна конкурсне документације - Набавка течних енергената 
Одлука о додели уговора - Набавка течних енергената  
Обавештење о закљученом уговору - Набавка течних енергената 

Позив за подношење понуда - Средства за одржавање хигијене
Конкурсна документација -  Средства за одржавање хигијене 
Измена конкурсне документације - Средства за одржавање хигијене
Одлука о додели уговора - Средства за одржавање хигијене
Обавештење о закљученом уговору - Средства за одржавање хигијене

Позив за подношење понуда - Здравствене и санитарне услуге
Конкурсна документација - Здравствене и санитарне услуге 
Одлука о додели уговора по ЈН здравствених и санитарних услуга 
Обавештење о закљученом уговору по ЈН здравствених и санитарних услуга 

Позив за подношење понуда - Намирнице и прехрамбени производи
Конкурсна документација -  Намирнице и прехрамбени производи
Обавештење о закљученом уговору - Намирнице и прехрамбени производи 
Одлука о додели уговора - Намирнице и прехрамбени производи
Одлука о допуни одлуке о додели уговора - Намирнице и прехрамбени производ

Позив за подношење понуде - Електрична енергија
Конкурсна документација - Електрична енергија
Одлука о додели уговора - Електрична енергија
Обавештење о закљученом уговору - Електрична енергија 

 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2015. ГОДИНА:

Обавештење о закљученом уговору - Дидактички материјал

Обавештење о закљученом уговору - Услуга одржавања система централног грејања

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - ДОГРАДЊА ТРПЕЗАРИЈЕ И МАГАЦИНА КУХИЊЕ 2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА -  ДОГРАДЊА ТРПЕЗАРИЈЕ И МАГАЦИНА КУХИЊЕ 2015

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - КАНЦЕЛАРИЈСКИ, МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И ТОНЕРИ 2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - КАНЦЕЛАРИЈСКИ, МАТЕРИЈАЛ ЗА ОБРАЗВОАЊЕ И ТОНЕРИ 2015

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ У УЛ.12.ВУБ 41

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - ПАРНО-КОНВЕКЦИЈСКЕ ПЕЋНИЦЕ 2015

I ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КД ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ XII ВУБ 41

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ЗА ЈНО 2 - 2015

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - ПАРНО - КОНВЕКЦИЈСКЕ ПЕЋНИЦЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ПАРНО - КОНВЕКЦИЈСКЕ ПЕЋНИЦЕ

ПИТАЊЕ ВЕЗАНО ЗА ЈН - ПАРНО КОНВЕКЦИЈСКЕ ПЕЋНИЦЕ

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ФАСАДЕ 2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ФАСАДЕ 2015

 

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ

 

KOНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ТЕЧНИ ЕНЕРГЕНТИ 2015

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - ТЕЧНИ ЕНЕРГЕНТИ 2015

1. ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - ТЕЧНИ ЕНЕРГЕНТИ 2015

2. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ- ТЕЧНИ ЕНЕРГЕНТИ 2015

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2015
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2015

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - НАБАВКА ДОБАРА - ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА 2015

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 2015
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВИДИ 2015

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕТАЦИЈЕ - НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 2015

ИЗМЕНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ II - НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 2015

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ - НАМИРНИЦЕ И ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ 2015

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ЈАВНА НАБАВКА - ЗДРАВСТВЕНЕ И САНИТАРНЕ УСЛУГЕ 2015

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ: ЈАВНА НАБАВКА - ЗДРАВСТВЕНЕ И САНИТАРНЕ УСЛУГЕ 2015

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА ЗА ЈН ЗДРАВСТВЕНИХ И САНИТАРНИХ УСЛУГА

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА: ЈАВНА НАБАВКА - СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ 2015