Игра бројевима

Материјал: папир, фломастери, папир у боји, маказе, штапићи

Исећи папириће и на њих исписати бројеве од 1 до 9, поређати их. Исећи папириће у боји на траке, спојити их у прстен, поређати поред бројева. На штапиће низати прстенчиће, од 1 до 9, а затим од 9 до 1. Уживајте у учењу кроз игру.

  

Поделите текст: