Запамћено - нацртано


Ова активност развија концентрацију, визуелно памћење и ликовно представљање
Средства: тацна, разни предмети из куће познати деци, крпа, папир, фломастери
Испред детета ставити тацну на којој се налазе различити предмети. Дете посматра предмете 3 минута. Након тога прекрити предмете крпом. Дете треба на папиру да нацрта шта се све налазило на тацни. Потом се тацна опет открива и дете упоређује да ли је све нацртало.
 
  
Поделите текст: