Разигране штипаљке

 

Потребан материјал: корпица са штипаљкама, исечени бројеви од декор гуме или главица дечака, девојчице са написаним бројем поред тога.
Исећи од декор гуме бројеве од 1-9 или на папир нацртати дете, дечака или девојчицу, а поред тога написати број. Закачити онолики број штипаљки колико показује број на слици. Уживајте!

 

Поделите текст: