Поређај по слици

 

Потребан материјал: хигијенски штапићи за уши, папири, фломастери, оловка.
Са овом игром подстиче се развој прецизности и концентрације.

  

Поделите текст: