Вртић Звездице

Вртић у Кљајићеву се налази у улици Занатлијска 1. Има две обданишне групе целодневног боравка и две групе полудневног припремног предшколског боравка.

Број телефона: 025/852-554


ВАСПИТАЧИ:
Станојевић Јелена
Кесер Драгана
Берић Мирјана, Цвијановић Јасмина
Крижан Гордана, Цвијановић Јасмина

Вртић Звездице