Вртић "Цица маца"

Вртић у Светозару Милетићу се налази у улици Доситеја Обрадовића 20. Има две групе полудневног припремног предшколског боравка.

Број телефона: 025/840-610


ВАСПИТАЧИ:


полудневни боравак: ЗАБАВИШТЕ


Парчетић Ружица - припремно предшколска група
Орди Каталин - припремно предшколска група

Вртић