Гаково "Дуга"

Вртић у Гакову се налази у улици Краља Петра I, 56. Има jедну групу полудневног припремног предшколског боравка.

Број телефона: 025/866-358


ВАСПИТАЧИ:


полудневни боравак: ЗАБАВИШТЕ

Ђурђевић Зорка - припремно предшколска група

Гаково