Вртић Андреј

Вртић у Станишићу се налази у улици Ареснија Чарнојевића 1. Има једну групу целодневног боравка и две групе полудневног припремног предшколског боравка.

Број телефона: 025/831-200


ВАСПИТАЧИ:
Ергић Милица
Лукић Душица

 

Вртић Андреј