Пројекат „Дрво„

Предшколска установа „Вера Гуцуња“ има праксу да у процес свог рада, већ годинама уназад,
укључује младе васпитаче , волонтере и на тај начин пружа прилику да се оспособе за самосталан
васпитно – образовни рад са циљем да стекну неопходно искуство и лиценцу за рад .Како наша
предшколска установа од 2020. године примењује у раду нове Основе програма предшколског
васпитања и образовања , симболично назване „ Године узлета“ , рад са њима је такође усмерен у
том правцу .На једном од наших обилазака, током провере савладаности програма увођења у
посао васпитача ,имали смо прилику да боравимо у инспиративном , провокативном простору за
децу који је настао заједничким учествовањем деце и одраслих , овога пута нашег васпитача
,приправника и родитеља у објекту „Дуга „ у Гакову. Кроз пројекат „Дрво„ деца су уз мноштво
материјала била у прилици да се слободно играју , истражују и међусобно сарађују. Деца су
постављала питања и била веома креативна , радознала и заинтерсована.
Дечијој игри није било краја , а оно што смо чули на доласку родитеља по њих било је :“Зашто већ
идемо кући? „

Поделите текст: