Деда Миле има фарму

Објекат: Цврчак
Пројекат: Деда Миле има фарму
Активност: Упознавање са животињама на фарми
Васпитачи: Габријела Брајковић, Сенка Глумац и Јелена Станојевић

Поделите текст: