"Шушу, бушу, буш"

У оквиру текућег пројекта, радили смо бројалицу "Шушу, бушу, буш". Комбиновали смо речи и различите покрете, кроз игру увежбавали разне врсте ритма, играли се речима и на тај начин утицали на дискриминацију појединих гласова. Бројалицу смо поновили неколико пута уз комбинацију различитих покрета, на предлог деце.

Поделите текст: