Ухвати сладолед

Објекат: Бубамара
Васпитач: Драгана Кесер Коруга и Дева Пеурача
Пројекат: Лето
Активност: Игра у пару - Ухвати сладолед

Поделите текст: