Један, два, три, нацртај ме сада ти

Објекат: Ђурђевак
Васпитачи: Биљана Соколовић и Дева Пеурача
Активност: Ликовна активност "Један, два, три, нацртај ме сада ти"

Поделите текст: