"Моја омиљена играчка"

Објекат: Цврчак
Васпитачи: Елена Езгета и Јелена Мерли
Пројекат: "Моја омиљена играчка"
Активност: Отискивање играчака - моја играчка оставља отисак

Поделите текст: