Пројекат: Авион.
Активност: Израда авиона.
Објекат: Ђурђевак.
Васпитач: Наташа Паскаш

Поделите текст: