Моја породица

Вртић: Сунце

Средња  васпитна група

Васпитач: Дијана Иђошки

Тема: Моја породица

(Чланови моје породице,адреса...

Родбинске везе,ужа и шира породица...)

Предлог активности:

Стихови: Сви би да на мене личе

Опцртавање руке, дете,родитељи...

Моја породица...

Предлог родитеља за активност на отвореном " Школица"

Поделите текст: