Оглас за евидентирање деце за упис у предшколску установу за школску 2024/2025.годину

У предшколску установу (забавиште) у писују се сва деца у години пред полазак у школу.
Родитељ односно старатељ, пријављује дете за упис у предшколску установу ради похађања припремног предшколског програма.

У припремну предшколску групу, односно припремни предшколски програм за школску 2024/2025. годину уписују се деца која на дан почетка школске године (01. септембра 2024. године) имају пет и по до шест и по година, односно деца рођена од 01.03.2018. до 01.03.2019. године.
Родитељи односно старатељ и деце рођене од 01.03.2019. до 31 .08.2019. године, могу да упишу дете у припремну предшколску групу ако су заинтересовани за ранији полазак детета у школу, и биће примљен и у објекат где има места. 
Евидентирање деце се обавља електронским путем преко портала Е- управа (https://www.euprava.gov.rs/ који је активан током целе године, уласком на опцију Е-Услуге, у животној области Породица. 
Електронским уписом се сва потребна документација аутоматски прибавља (прибавља је Предшколска установа из Централног регистра обавезног социјалног осигурања и Одељења за општу управу - матичне службе Сомбор).
За родитеље који немају могућност да пријаве дете електронским путем имају могућност да од 13.05.2024. до 17.05.2024.године у периоду од 16,00 - 18,00 часова непосредно пријаве своје дете. Пријављивање за све објекте у граду вршиће се у објекту "Бубамара", улица Спортска бб Сомбор.
Пријављивање за објекте у насељеним местима ће се вршити код васпитача у објектима.

Потребна документација при непосредниј пријави:

  • Лична карта родитеља,
  • ЈМБГ детета које се уписује, као и за сву осталу децу,
  • Пријава (попуњава се у вртићу).

Евидентирање деце за упис у школску 2024/2025. годину за узраст од 1 године до 5,5 година врши се такође путем портала Е-уnрава (https://www.euprava.gov.rs) у току целе године, уласком на опцију Е-Услуrе, у животној области Породица.
За додатне информације можете се обратити стручној служби ПУ "Вера Гуцуња" Сомбор путем мејл адресе ppsluzba.vrtic@gmail.com или путем телефонског броја 025/444-070 , педагогу Зорици Голубовић.

ЗАКОНСКА ЈЕ ОБАВЕЗА РОДИТЕЉА ОДНОСНО СТАРАТЕЉА ДА УПИШЕ ДЕТЕ У ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ.

Новчаном казном од 5.000,00 динара до 100.000,00 динара казниће се за прекршај родитељ односно старатељ, ако намерно или без оправданог разлога не упише дете у Предшколску установу ради похађања припремног предшколског програма или ако дете неоправдано изостаје из предшколске установе (члан 194. Закона).

Комплетан оглас у ПДФ формату можете преузети овде.

Поделите текст: