Радионица „Другари у свему“

Радионица  „Другари у свему“

„Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ је пројекат који је покренуло Министарство просвете Републике Србије уз подршку Светске банке. Пројекат има за циљ унапређење доступности, квалитета и једнакости предшколског васпитања и образовања нарочито за децу из друштвено осетљивих група. Овај пројекат се реализује у нашем вртићу од школске 2019/2020.године. Током реализације спроведене су бројне активности са децом и родитељима. Једна од њих је и радионица одржана поводом Међународног дана особа са инвалидитетом, у вртићу „Сунчица „ у Бачком Моноштору у коме се налази васпитна група отворена у склопу овог пројекта. Циљ ове радионица под називом „Другари у свему“ је креирање могућности за једнако уважавање сваког детета кроз активнисти које су водиле упознавању са нашим сличностима и разликама.Овакве активности доприносе остваривању једнаких могућности за учење и развој деце из свих друштвених група а тиме и циља овог веома значајног пројекта.

Поделите текст: