Наставак пројекта “СВИ У ВРТИЋ“

Наставак пројекта “СВИ У ВРТИЋ“

У склопу пројекта “Инклузивно предшколско васпитање и образовање„ Министарствa просвете , науке и технолошког развоја и Светскe бaнкe , додељен је грант за Пројекат „Сви у вртић“ кога je спровео град Сомбор. Град Сомбор који је који је и суфинансирао део пројектних потреба и парнери на Пројекту - ПУ“Вера Гуцуња“, Центар за социјални рад, Удружење „Маслачак“ и Црвени крст Сомбор реализовали су овај пројкат у периоду од марта 2020. до децембра 2022. године. Од јануара 2023. године, одобрен је наставак овог пројекта у трајању од петнаест месеци. Пројектом је омогућено унапређење доступности предшколских услуга деци из осетњивих друштвених група наставком редовног васпитно образовног рада прилагођеног потребама деце узраста од 3 до 5,5 година у насељеном месту Бачки Моноштор. Обезбеђена је подршка породицама за развој родитељских компетенција које ће се реализовати различитим активностима и радионицама у циљу оснаживања родитеља, а за добробит деце. У реализацији пројектних активности партнери Града Сомбора су у наставку реализације пројекта, ПУ „Вера ГУцуња“, Црвени крст и Центар за социјални рад.

Поделите текст: