Посета ветеринарској станици

Посета ветеринарској станици

Заједница директно и индиректно обликује услове и начине одрастања детета. За дете је заједница пре свега његово непосредно окружење-породица, суседство, родбински систем, вртић и друге институције које оно посећује и у њих се укључује. Тиме оно развија нова знања, осећања припадништва и заједничког социјалног учешћа, као и властите вредности и идентитет. Ресурси и простори заједнице се користе за реализацију различитих активности.

Деца из вртића “Врапчић“ посетила Ветеринарску станицу „Животињско царство“ у Сомбору где су у оквиру свог пројекта „ Животињско царство“ имали прилику за заједничко учење кроз смислене активности које су проистекле из интересовања, потреба и иницијативе детета, као и питања и збивања у групи.

Поделите текст: