Пројекат СВИ У ВРТИЋ

Пројекат СВИ У ВРТИЋ

Град Сомбор са партнерима ПУ „Вера Гуцуња“, Центром за социјални рад, Црвеним крстом Сомбор и Удружењем за подршку особама са аутизмом „Маслачак“ реализује пројекат „Сви у вртић“ који је подржан од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Светске банке. Пројектом је, уз суфинансирање Града Сомбора, омогућена потпуна адаптација и опремање простора у вртићу „Сунчица“, у Бачком Моноштору у сврху отварања нове васпитне групе чиме се остварује унапређење пружања холистичких и квалитетних предшколских услуга, укључујући област здравствене заштите, раног откривања промена у понашању и развоја, као и стимулације у периоду раног развоја.

Циљ пројекта је унапређење доступности предшколских установа за децу из друштвено осетљивих група, допринос правичности кроз остваривање једнаких могућности за учење и развој деце из осетљивих друштвених група, као и обезбеђивање подршке породицама за развој родитељских компетенција.

У вртићу „Сунчица“ у Бачком Моноштору отворена је нова васпитна група која броји 23 деце из друштвено осетљивих група. Поред редовног васпитно образовног рада прилагођеном потребама сваког детета, партнери на пројекту реализују активности како са децом, тако и са родитељима са жељом да оснаже  породице из социјално и економски угрожених друштвених група и пруже деци могућност за квалитетан интегрисан развој. Малишани из групе показали су велико инетересовање и жељу да истражују и уче, као и да се друже са својим другарима.  

Подршку у њиховом одрастању, поред породице, сада им пружају и стручњаци из различитих области, који верују у дечије капацитете да активно учествују у свом учењу и развоју. Поред васпитача, са децом у групи борави и ромски координатор, који пружа подршку деци која говоре само ромски језик. На тај начин остварујемо праведност у образовању и васпитању, а деца се радо укључују у активности и дају свој допринос раду.

Лепота различитости огледа се и у сарадњи између три васпитне групе, колико укупно броји вртић „Сунчица“, при чему се свакодневно деца међусобно друже, уче једни од других, играју се, подржавају. Свакодневни осмеси на лицима деце указују нам на то да се деца у вртићу осећају задовољно, срећно, пстварено и прихваћено, да граде односе поверења, уважавања, блискости и пријатељства што јесте један од најважнијих циљева које се трудимо да остваримо.

У свему томе подршку нам пружају како локална заједница, тако и родитељи деце из групе. Својим предлозима и идејама обогаћују пројекте који се реализују у вртићу, укључују су у активности које реализују партнери на пројекту и заједно са васпитачима мотивишу децу за боравак и активан развој у вртићу.

Извор: Инклузивно предшколско васпитање и образовање (mpn.gov.rs)

Поделите текст: