ИЗВЕШТАЈ О УПИСУ ДЕЦЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022./2023. ГОДИНУ

У ПУ „Вера Гуцуња“ за школску 2022./2023. годину у целодневни боравак у граду упис је обновило укупно 1283 деце.
Укупан број пријављене деце по годиштима (распоређена деца и листа чекања):

2016. год. – 73
2017. год. - 79
2018. год. - 77
2019. год. - 129
2020. год. - 164
2021. год. – 207
Укупно: 729 деце

Укупан број уписане деце по годиштима (деца са листе чекања и и непосредног уписа од 09 до 18. 05. 2022.):
2016. год. – 73
2017. год. - 60
2018. год. - 61
2019. год. - 110
2020. год. - 134
2021. год. - 140
Укупно: 578 деце

Уписана деца у предшколску установу за школску 2022./2023. (обнова уписа и нови упис)
Укупно је уписано 1861 дете.

Поделите текст: