ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ И ВАСПИТАЧЕ - ЛЕКАРСКЕ ПОТВРДЕ ЗА УПИС

Сва новоуписана деца доносе лекарске потврде за упис из Дома здравља (систематски преглед и вакцинални статус), које достављају васпитачима пре поласка у вртић.

Деца која прелазе из млађе јаслене групе у старију јаслену групу - 2020. годиште (односно сва деца која тренутно похађају јаслице) и деца која из јаслица прелазе у обданиште - 2019. годиште су такође у обавези да донесу нове лекарске потврде за упис из Дома здравља, које садрже податак о редовној обавезној имунизацији.

У складу са Законом о заштити становништва од заразних болести (Сл. гласник РС 15/16) - чланом 36 и 37 неопходна је вакцинација деце према календару имунизације за узраст да би се реализовали потребни услови за боравак деце у предшколској установи, изузев оних код којих постоји медицинска привремена или трајна контраиндикација (у складу са чланом 32 Закона).

Сва деца јасленог и обданишног узраста која похађају предшколску установу треба да су уредно вакцинисана према календару вакцинације.
У случају да дете није примило одређену вакцину (на лекарској потврди ће писати која вакцина је у питању), дете неће моћи да похађа вртић док не обави вакцинацију.

Васпитачи треба да обавесте родитеље да се правовремено јаве у Дом здравља ради спровођења вакцинације деце и издавања потврда за упис. Лекарски прегледи се могу обављати у току летњег периода како би се смањило стварање гужве пред полазак у вртић и да би се потврде благовремено доставиле на увид и потпис сестрама на превентивно – здравственој заштити.

Остала деца, односно деца узраста средње обданишне групе, старије обданишне и припремно предшколске групе не доносе нове лекарске потврде за упис, постојеће су важеће.


ПРЕВЕНТИВНО ЗДРАВСТВЕНА СЛУЖБА

Поделите текст: