Присуство директорке Предшколске установе „Вера Гуцуња“ на манифестацији 10. Међународни дани инвестиција и енергетике

Присуство директорке Предшколске установе „Вера Гуцуња“ на манифестацији 10. Међународни дани инвестиција и енергетике

 

Дана, 03.11.2021. у Мастер центру Новосадског сајма, отворени су 10-ти Међународни дани енергетике и инвестиција. Предшколска установа „Вера Гуцуња“, са предстваником Установе, директорком Александром Перовић, одазвала се позиву за присуство овој великој манифестацији.

Наиме, позив за присуство Међународним данима енергетике и инвестиција, уследио је, након што је Предшколска установа „Вера Гуцуња“, предложена и одабрана са својим објектом у Чонопљи, вртићем „Пчелица“,да буде кандидат за израду потребне документације, а касније и за реализацију мера унапређења, што има за циљ енергетску санацију објекта и његову реконструкцију,а све у оквиру пројекта – Пројекат унапређења енергетске ефикасности јавних зграда у Војводини.

Поменути Пројекат подразумева израду елабората енергетске ефикасности и детаљне енергетске прегледе на укупно 94 јавна објекта на територији АП Војводине, међу којима се на нашла и Предшколска установа „Вера Гуцуња“ са вртићем „Пчелица“ у насељеном месту Чонопља, а чију израду финансира Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинраство и саобраћај. Након завршетка израде елабората енергетске ефикасности и енергетских пасоша, приступиће се анализи неопходности енергетске санације појединих објеката и изради техничке документације за енергетску санацију објекта, за шта ће средства изводијити ЕБРД (Еврпоска банка за обнову и развој).

Предшколска установа „Вера Гуцуња“,са представником, директорком Александром Перовић, узела је активно учешће у у овом пројекту, са јасном визијом енергетске санације вртића „Пчелица“ у Чонопљи, а која подразумева комплетну изолацију зграде, замену столарије, замену система грејања и остале неопходне мере за што квалитетнији боравак деце и запослених у поменутом објекту.

Поделите текст: