Обавештење о евидентирању деце

Због новонастале ванредне ситуације у нашем граду, проглашене 30.11.2020. године, планирани непосредни упис се НЕћЕ одржати. За даље информације пратите сајт установе.

Поделите текст: