Предшколска установа ВЕРА ГУЦУЊА Сомбор

Венац Петра Бојовића 3, Сомбор

Контакт телефони: 025/421-744, 025/444-070


Вртић "Пужић"

Вртић

Вртић у центру града се налази у улици Мразовићева 6. Има седам група јасленог узраста, од тога једна ради у поподневној смени. Такође има и једну обданишну групу која је у поподневној смени.


Број телефон: 025/414-467
ВАСПИТАЧИ:
целодневни боравак - ОБДАНИШТЕ: Мирић Слађана - мешовита обданишна група (ПОПОДНЕВНА СМЕНА)


целодневни боравак - ЈАСЛИЦЕ:
Батало Милосава, Јовишић Светлана - млађа јаслена група
Сечујски Слађана, Јовишић Светлана - млађа јаслена група
Чачић Кристина, Петреш Александра - старија јаслена група
Ракас Маја, Грујић Ана - старија јаслена група
Секис Весна, Александра Петреш - старија јаслена група
Лукановић Ана, Грујић Ана - стариај ајслена
Терзин Снежана, Вукелић Нада - јаслена мешовита
Мирић Слађана, Вукелић Нада - мешовита