Предшколска установа ВЕРА ГУЦУЊА Сомбор

Венац Петра Бојовића 3, Сомбор

Контакт телефони: 025/421-744, 025/444-070


Вртић "Звездице"

Вртић

Вртић у Кљајићеву се налази у улици Занатлијска 1. Има две обданишне групе целодневног боравка и две групе полудневног припремног предшколског боравка.

Број телефона: 025/852-554


ВАСПИТАЧИ:
целодневни боравак - ОБДАНИШТЕ:


Матијевић Андреа, Станојевић Јелена - старија група
Кесер Драгана, Станојевић Јелена - млађа група


полудневни боравак: ЗАБАВИШТЕ по сменама

Кончаловић Гордана - припремно предшколска група
Милојевић Бојана - припремно предшколска група