Предшколска установа ВЕРА ГУЦУЊА Сомбор

Венац Петра Бојовића 3, Сомбор

Контакт телефони: 025/421-744, 025/444-070


Обавештење васпитачима

    Објављено: 24. 03. 2020.

Према допису Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС од 23. 03. 2020. предшколске установе су у обавези да предузму кораке и активности „у циљу обезбеђивања одговорног, компетентног и правовременог одговора на комплексне изазове са којима се у овом тренутку суочава образовни систем  и наше друштво у целини“.

У складу са наведеним дописом васпитачи ПУ „Вера Гуцуња“ су у обавези да до 01. 04. 2020. 

  • Формирају онлајн заједницу подршке и размене са породицама из своје васпитне групе (нпр. вибер, ФБ и сл. групе), договарајући са родитељима њима најприступачнији канал комуникације.
  • Уколико имате родитеље у групи који немају вибер, нити друге видове интернет комуникације, у обавези сте да им омогућите да могу ступити са Вама у контакт телефонским путем сваким радним даном (у трајању од 4 сата, нпр. да Вас могу контактирати од 08,00 до 12,00 часова, или у времену које  одредите сами у договору са родитељима).
  • На дневном нивоу припремати предлоге заједничких активности родитеља са децом у кућним условима и послати родитељима договореним начином комуникације (преко вибер групе, мејла...)

Након 1. априла:

  • Наставити са дневним припремањем предлога заједничких активности родитеља са децом у кућним условима
  • Сарађивати са колегама из свог објекта, и осталим колегама из установе ради хоризонталне размене (преко вибера, мејла) и објављивања на сајту Установе
  • Подстицати родитеље, поштујући принцип добровољности, на размену идеја и искустава у различитим играма и активностима, размену фотографија, снимака, информација и идеја о коришћењу различитих дигиталних платформи за повезивање и комуникацију
  • Информисати родитеље о каналима, платформама, линковима и терминима  који су  на националном нивоу доступни родитељима – предлози идеја за заједничко учење кроз игру
  • На недељном нивоу достављати извештај о реализованим активностима, као и евиденцију о броју деце/породица која су обухваћена активностима – главном васпитачу, који обједињене извештаје доставља стручним сарадницима на мејл адресу ppsluzba.vrtic@gmail.com 

Напомена:

  • У случају да се родитељи интересују за упис у нову школску годину, обавестити их о упису електронским путем - Електронски упис врши се путем портала Е-управа ( www.euprava.gov.rs ) уласком на секцију Породица, при чему ће једна од понуђених опција бити и упис деце у предшколску установу. Упис ће се вршити у периоду од 4.маја до 17.маја 2020. године. 
  • За све недоумице у току трајања уписа родитељи могу да контактирају Тим за упис, као и стручну службу на број телефона 025/444-070.

Стручна служба