Предшколска установа ВЕРА ГУЦУЊА Сомбор

Венац Петра Бојовића 3, Сомбор

Контакт телефони: 025/421-744, 025/444-070


Научноистраживачки пројекат

    Објављено: 26. 12. 2018.

Предшколска установа "Вера Гуцуња" је одабрана да учествује у веома важном истраживању Факултета спорта и физичког васпитања, Универзитета у Новом Саду, који реализује краткорочни пројекат од посебног интереса за одрживи развој у АП Војводини у 2018/2019 години „Унапређење евалуације нивоа развоја моторичких способности и вештина деце АП Војводине у односу на међународне тестове и стандарде", а финансиран од стране Покрајинског секретеријата за високо образовање и научноистраживачку делатност. Истраживањње ће се спровести у оквиру докторске дисертације стручног сарадника за физичко васпитање, Наташе Бабић, под називом „Ефекти свакодневног организованог вежбања на развој фундаменталних моторичких вештина и здравствене форме код деце предшколског узраста".

Основни циљ овог програма је да анализом новијих, савремених модела праћења физичког развоја и развоја моторичких способности предшколске и млађе школске деце идентификују компоненте тих модела, на основу којих би се дефинисале полазне основе за пројекцију новог модела праћења развоја моторичких способности, моторичких вештина и здравствене форме деце. Такође, циљ овог истраживања је и одређивање норми нових моторичких тестова. Значајно је напоменути, да не постоји ризик од повређивања и неугодности за децу.

Истраживање се може спроводити само уз потписан пристанак родитеља. Након завршеног истраживања и анализе добијених резултата, родитељи ће добити информације о напратку свог детета. Име деце и њихови подаци су строго поверљиви, и употребиће се искључиво у научне сврхе.

У истраживању ће учествовати дипломирани и мастер професори Факултета спорта и физичког васпитања, који су претходно имали стручну обуку за мерење, вођењу од стране проф. др Бориса Поповића. Истраживање ће спровести стручни сарадник за физичко васпитање, Наташа Бабић, уз помоћ колега Синише Лазића, Јована Узелца и Филипа Локаса. Пројекат ће трајати до маја, 2019. године.
Више фотографија можете погледати у нашој фото галерији.