Предшколска установа ВЕРА ГУЦУЊА Сомбор

Венац Петра Бојовића 3, Сомбор

Контакт телефони: 025/421-744, 025/444-070


Упис

Евиденција деце за упис у целодневни боравак у школској 2017/2018. год.

Евидентирање деце за упис у целодневни боравак предшколске установе за школску 2017/2018 вршиће се од 08.05.2017. до 17.05.2017., у холу објекта „Бубамара", Спортска бб (СЕЛЕНЧА), сваки дан у периоду од 08,00 до 10,00 часова, средом (10. 05 и 17. 05.) и од 15,00 до 18,00 часова.

КРТЕРИЈУМИ УПИСА:
1.Запослење оба родитеља
2.Дете са посебним потребама
3.Самохрани родитељ
4.Брат или сестра уписан/а у исти жељени објекат
5.Треће или четврто дете

Потребна документација:
- потврде о запослењу оба родитеља
- понети личну карту
- ЈМБГ детета (има у здравственој књижици)
- попунити пријаву у предшколској установи (вртић у ул. Спортска бб)

Ако се ради о самохраном родитељу, поред потврде о запослењу, потребно је приложити и фотокопију једног од докумената као доказа о самохраности (извод из МК рођених детета без имена оца или извод из МК умрлих једног родитеља, или судска пресуда о разводу).
Ако се ради о трећем или четвртом детету, поред потврде о запослењу, потребно је приликом евидентирања детета, дати на увид и изводе из МК рођених за сво троје деце.
Ако се ради о детету са посебним потребама, поред потврде о запослењу, потребно је приложити и налазе о здравственом и психофизичком статусу детета.
За децу припремног предшколског узраста (у години пред полазак у школу), поред потврде о запослењу, потребно је приложити и фотокопију извода из МК рођених и лекарско уверење.

Слободна места по вртићима:

ЈАСЛИЦЕ
„Цврчак" (ул. Спортска бб) - 2016. годиште - 20 места
„Пужић" (ул. Мразовићева 6)- 2016. годиште - 40 места
- 2015. годиште - 24 места
„Сунце" (ул. Јанка Веселиновића 2) - 2016. годиште - 14 места

ОБДАНИШТЕ
„Вишњица" (ул. Георги Димитрова 55) - 15 места
„Бајка" (ул. Војвођанска 34) - 2013. годиште 5 места
2014. годиште - 9 места
„Бубамара" и „Ђурђевак" (ул. Спортска бб) - 2012. годиште 5 места
„Петар Пан" ( ул. И. Бирчанин 18) - 10 места
„Врапчић" (ул. XII војвођанске ударне бригаде 20) - 17 места
„Маслачак" - 2014. годиште - 10 места

Пријављивање деце за упис у полудневни боравак

Пријављивање деце за упис у полудневни боравак ће се обављати у периоду од 08. 05. 2017. до 17. 05. 2017. године у објектима ПУ „Вера Гуцуња" у граду и насељеним местима, сваког радног дана од 07,00 до 8,00 часова и од 12,00 до 13,00 часова, а уторком и четвртком , и у поподневним сатима од 17,00 до 19,00 часова.
За пријаву детета за упис у предшколску установу потребно је приложити:
- Извод из Матичне књиге рођених за дете
- Важећу личну карту, са тачном адресом родитеља или старатеља
- Решење о страратељству за децу под старатељством
- Доказ о здравственом прегледу детета
- Попуњену пријаву (образац пријаве се добија код васпитача)

Билингвална српско-немачка припремно-предшколска група

Од школске 2017./2018. године први пут се уписују деца у билингвалну српско-немачку припремно-предшколску групу (узраст деце: 2011. годиште и деца рођена до краја фебруара 2012.) целодневног боравка у вртићу „Ђанић" (ул. 12. војвођанске ударне бригаде 41).
Васпитно- образовни рад ће се одвијати на српском и немачком језику.