Предшколска установа ВЕРА ГУЦУЊА Сомбор

Венац Петра Бојовића 3, Сомбор

Контакт телефони: 025/421-744, 025/444-070


Упис

Евидентирање деце за упис у предшколску установу за текућу школску 2018./2019. годину, на листу чекања, вршиће се од 17. октобра 2018. сваке среде од 14,00 до 17,00 часова у ул. Спортска бб Сомбор, у холу објекта „Бубамара".

Потребна документација за целодневни боравак:
- потврде о запослењу оба родитеља
- понети личну карту
- ЈМБГ детета
- попунити пријаву у предшколској установи (вртић у ул. Спортска бб)


Евидентирање деце за упис у целодневни боравак и полудневни боравак предшколске установе за школску 2018./2019. годину
вршиће се од 7.5.2018. до 18.5.2018., у холу објекта „Бубамара", Спортска бб (СЕЛЕНЧА), сваки дан у периоду од 8,00 до 10,00 часова, а уторком и четвртком и од 17,00 до 19,00 часова.
 

Потребна документација за целодневни боравак:
- потврде о запослењу оба родитеља
- понети личну карту
- ЈМБГ детета 
- попунити пријаву у предшколској установи (вртић у ул. Спортска бб)
За припремне предшколске групе (деца рођ. од 1.3. 2012. до 1.3. 2013.) потребно је донети и:
Извод из матичне књиге рођених (фотокопија)
Лекарско уверење

Приоритети приликом уписа:
1. Запослење оба родитеља
2. Дете са посебним потребама
3. Самохрани родитељ
4. Брат или сестра уписан/а у исти жељени објекат
5. Треће или четврто дете
6. Професионална војна лица
Ако се ради о самохраном родитељу, поред потврде о запослењу, потребно је приложити и фотокопију једног од докумената као доказа о самохраности (извод из МК рођених детета без имена оца или извод из МК умрлих једног родитеља, или судска пресуда о разводу).
Ако се ради о трећем или четвртом детету, поред потврде о запослењу, потребно је приликом евидентирања детета, дати на увид и изводе из МК рођених за сво троје деце.
Ако се ради о детету са посебним потребама, поред потврде о запослењу, потребно је приложити и налазе о здравственом и психофизичком статусу детета.

 

Потребна документација за полудневни боравак - за припремне предшколске групе (деца рођ. од 1.3. 2012. до 1.3. 2013.) :

  • Извод из матичне књиге рођених (фотокопија)
  • Лекарско уверење

 

 
Слободна места по вртићима:


„Цврчак" (ул. Спортска бб) - 2017. годиште - 24 места
„Пужић" (ул. Мразовићева 6)- 2017. годиште - 25 места
 - 2016. годиште - 20 места
„Сунце" (ул. Јанка Веселиновића 2) - 2017. годиште - 12 места 
- 2016. Годиште - 3 места
„Вишњица" (ул. Георги Димитрова 55) - 2015./2014. годиште - 18 места
„Бајка" (ул. Војвођанска 34) - 2015. годиште - 5 места
„Петар Пан" ( ул. И. Бирчанин 18) - 2012. годиште - 30 места
„Врапчић" (ул. XII војвођанске ударне бригаде 20) - 2012./2013. годиште - 5 места
- 2014./2015. годиште - 12 места
„Венчић" и „Маслачак" (ул. Венац в. П. Бојовића 1 и 3) - 2015. годиште - 24 места 
„Невен" - 2012. годиште - 30 места
„Сунцокрет" - 2012. годиште - 25 места
„Сулавер" - 2013./2014. годиште - 6 места
- група на мађарском језику 2012./2013. - 6 места
„Ђанић" (ул. 12. војвођанске ударне бригаде 41) - билингвална српско-немачка група (узраст деце: 2012. и 2013. годиште ) - група ће се формирати према броју заинтересованих