Предшколска установа ВЕРА ГУЦУЊА Сомбор

Венац Петра Бојовића 3, Сомбор

Контакт телефони: 025/421-744, 025/444-070


Упис

Ради лакшег сналажења и коришћења услуге Е-вртић, поставили смо илустровано упутство које ће родитеље провести корак по корак кроз поступак online пријављивања деце у вртић.

Упутство за употребу услуге Евртић можете преузети овде.

 

Евидентирање деце за упис у целодневни боравак и полудневни боравак предшколске установе за школску 2019./2020. годину вршиће се од 6.5.2018. до 17.5.2018., у холу објекта „Бубамара", Спортска бб (СЕЛЕНЧА), сваки дан у периоду од 12,00 до 14,00 часова, а средом и од 15,00 до 18,00 часова.

Потребна документација за целодневни боравак:

 • потврде о запослењу оба родитеља
 • понети личну карту
 • ЈМБГ детета 
 • попунити пријаву у предшколској установи (вртић у ул. Спортска бб)

 

Упис ће се моћи извршити и на порталу Е-управа (https://www.euprava.gov.rs/) у периоду од 06.05.2019. до 17.05.2019. године, уласком на опцију Е-Услуге, у животној области Породица.

Електронским уписом сe део документације аутоматски прибавља (прибавља је Предшколска установа из Централног регистра обавезног социјалног осигурања и Одељења за општу управу матичне службе Сомбор). Потребно је да родитељ додатно достави доказ о здравственом прегледу детета уколико је реч о детету које се уписује у обавезан припремни предшколски програм, као и личну карту на увид у стручну службу, у холу објекта „Бубамара“, Спортска бб, у време уписа - сваког радног дана од 12:00 – 14:00 часова, а средом и  у поподневним сатима од 15:00 – 18:00 часова.

За припремне предшколске групе (деца рођ. од 1.3. 2013. до 1.3. 2014.) потребно је донети и:

 • Извод из матичне књиге рођених (фотокопија)
 • Лекарско уверење

 

Приоритети приликом уписа:

 

 1.  Деца из друштвено осетљивих група
 2.  Деца запослених родитеља и редовних студената
 3.  Деца која имају статус трећег и сваког наредног детета у примарној породици
 4.  Деца чија су браћа и сестре уписани у исту предшколску установу

 

Ако се ради о самохраном родитељу, поред потврде о запослењу, потребно је приложити и фотокопију једног од докумената као доказа о самохраности (извод из МК рођених детета без имена оца или извод из МК умрлих једног родитеља, или судска пресуда о разводу).

Ако се ради о трећем или четвртом детету, поред потврде о запослењу, потребно је приликом евидентирања детета, дати на увид и изводе из МК рођених за сво троје деце.

Ако се ради о детету са посебним потребама, поред потврде о запослењу, потребно је приложити и налазе о здравственом и психофизичком статусу детета.

Потребна документација за полудневни боравак - за припремне предшколске групе (деца рођ. од 1.3. 2013. до 1.3. 2014.) :

 • Извод из матичне књиге рођених (фотокопија)
 • Лекарско уверење

 

 

СЛОБОДНА МЕСТА ПО ВРТИЋИМА

ЈАСЛИЦЕ

 • „Пужић“ (Ул. Мразовићева 6) – 2018. годиште – 10 места

 

ОБДАНИШТЕ

 • „Вишњица“ ( Георги Димитрова 55) – 2015/2016. годиште – 10 места
 • „Бајка“ (Војвођанска 34) – 2016. годиште – 8 места
 • „Петар Пан“ (Илије Бирчанина 18) – 2016. годиште – 5 места
 • „Врапчић“ (ХII Војвођанске ударне бригаде 20) – 2015/2016. годиште – 6 места

ПРИПРЕМНА ПРЕДШКОЛСКА ГРУПА

 • „Вила“ (ОШ „Доситеј Обрадовић“) – 2013. годиште – 9 места
 • „Невен“ (Коњовићева 24) – 2013. годиште – 30 места
 • „Чигра“ (Ђорђа Бркића 1, Шикара) – 2013/14. годиште – 25 места
 • „Врапчић“ (XII Војвођанске ударне бригаде) – 2013/2014 годиште – 18 места
 • „Сунцокрет“ (Вујадина Секулића) – 2013. годиште – 26 места
 • „Ђанић“ (XII Војвођанске ударне бригаде 41) – 2013/2014 – двојезична група - српско-немачки језик – 15 места
 • „Сулавер“ (XII Војвођанске ударне бригаде) – 2013. годиште – 4 места
 • „Сулавер“ (XII Војвођанске ударне бригаде) – 2013/2016. годиште – група на мађарском