Предшколска установа ВЕРА ГУЦУЊА Сомбор

Венац Петра Бојовића 3, Сомбор

Контакт телефони: 025/421-744, 025/444-070


Тимови

Тим за заштиту деце  од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Десанка Максимовић

ОБЈАВИТЕ ЈЕДНОМ НА ВЕЛИКА ЗВОНА

Закрчене су земља и васиона
од жалосних о људском бићу вести.
Објавите једном на велика звона
измирења, покајања, благовести.
Не јављајте само за земљотресе,
покрадене мисли, покрадене своте.
Јавите и када се радости где десе,
кад се отвори у коме вулкан доброте.
Не вадите само блато из гата,
има ваљда, негде, и песка понеко зрнце,
понека љуспа злата.
Јавите нам каткад да су помиловали
другомишљенике, упорнике и Црнце.
Разгласите и по неколико пута
и добра као што се зла разгласе,
и моћи ће, можда, мржња да се спушта
и љубави, бар трун да се спасе.
Јавите нам да се нашао,негде, неко,
ко је прославио суседову славу,
уоквирио и његова барда.
Јавите да је добрих звезда пала
на нашу планету цела милијарда.

ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЊАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА ПУ "Вера Гуцуња" у ПДФ фомату можете преузети кликом овде

Чланови тима:
1. Александра Перовић, директор
2. Смиља Драганов, психолог - координатор тима
3. Мирјана Хајдин-педагог
4. Нада Стојиљковић - педагог
5. Драгица Ракинић, мед. сестра на превентиви
6. Биљана Јагер, мед. сестра на превентиви
7. Снежана Божиновић, васпитач
8. Гордана Живковић, мед. сестра васпитач
9. Снежана Старчевић Алексић - секретар
10. Нада Ковачевић - референт уплата, ППЗ и заштите на раду
11. Сима Катанић - члан из реда Савета родитеља
12. Невена Сентђерђи - члан из реда локалне самоуправе

Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања смо ради квалитетнијег планирања, организације и реализације послова поделили на две мање радне групе:

- Радна група за превенцију насиља, чији су чланови: 
1. Смиља Драганов, психолог
2. Мирјана Хајдин, педагог
3. Нада Стојиљковић, педагог
4. Снежана Божиновић, васпитач
5. Гордана Живковић, м. сестра васпитач
6. Драгана Кемер, васпитач
7. Славица Зинајић, васпитач
8. Нина Лазић, васпитач
9. Емилија Мерли, васпитач
10. Милица Илић, васпитач
11. Наташа Бабић, стручни сарадник за физичко васпитање


- Радна група за безбедност, чији су чланови:
1. Драгица Ракинић, м. сестра на прев.
2. Снежана Старчевић Алексић, правник
3. Нада Ковачевић, референт уплата, ППЗ и заштите на раду
4. Биљана Јагер, м. сестра на прев.
5. Весна Катић, м. сестра на прев.
6. Гордана Трифковић, васпитач
7. Татјана Терзијовски, мед. сестра васпитач
8. Биљана Пашкуљевић, мед. сестра васпитач
9. Бранко Вукелић, мајстор