Предшколска установа ВЕРА ГУЦУЊА Сомбор

Венац Петра Бојовића 3, Сомбор

Контакт телефони: 025/421-744, 025/444-070


Моја породица

Вртић: Сунце

Средња  васпитна група

Васпитач: Дијана Иђошки

Тема: Моја породица

(Чланови моје породице,адреса...

Родбинске везе,ужа и шира породица...)

Предлог активности:

Стихови: Сви би да на мене личе

Опцртавање руке, дете,родитељи...

Моја породица...

Предлог родитеља за активност на отвореном " Школица"

Фото галерије - архива

Последње додат видео запис

Видео снимци