АДРЕСА: Предшколска установа „Вера Гуцуња“, Сомбор
Венац војводе Петра Бојовића 3
тел/факс: 025 421 744
Е-mail: veragucunja@open.telekom.rs

РАЗВОЈНИ ПЛАН УСТАНОВЕ ЗА ПЕРИОД 2014. - 2017

РАЗВОЈНИ ПЛАН УСТАНОВЕ ЗА ПЕРИОД 2014. - 2017 - ПРЕЗЕНТАЦИЈА

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

 

ОБАВЕШТЕЊА:

ДРУГИ УПИСНИ РОК

ДРУГИ УПИСНИ РОК У ПРИПРЕМНЕ ПРЕДШКОЛСКЕ ГРУПЕ – ЗАБАВИШТЕ:

Родитељ односно старатељ, дужан је да пријави дете за упис у предшколску установу ради похађања припремног предшколског програма, које на дан 01. септембра 2014. године има од пет и по до шест и по година, односно које је рођено од 01. марта 2008. до 01. марта 2009. године.

Други уписни рок у припремне предшколске групе – забавиште (полудневни боравак) ће бити од 25.08.2014. до 29.08.2014., у периоду од 8:00 – 12:00 часова у зградама вртића у граду:

 • „Сулавер“, улица XII Војвођанске ударне бригаде 20
 • „Петар Пан“, улица Илије Бирчанина 18
 • „Сунцокрет“, улица Вујадина Секулића 18
 • „Чигра“, улица Ђорђа Бркића 1
 • „Жабица“, улица Буковачки пут бб – Буковац
 • „Јабучица“, улица Партизанска 3 – Жарковац

и у свим вртићима у насељеним местима.

За пријаву детета за упис у предшколску установу потребно је приложити:

 • Извод из Матичне књиге рођених за дете
 • Важећу личну карту, са тачном адресном родитеља или старатеља
 • Решење о старатељству за децу под старатељством
 • Доказ о здравственом прегледу детета

ДРУГИ УПИСНИ РОК У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК – ЈАСЛИЦЕ И ОБДАНИШТЕ:

Други рок за евидентирање за упис у целодневни боравак деце ће се обављати од 25.08.2014. до 29.08.2014., у периоду од 8:00 – 12:00 часова, у објекту „Бубамара“ на СЕЛЕНЧИ, ул. Спортска бб, у просторијама Стручне службе.

СЛОБОДНА МЕСТА У ЈАСЛИЦАМА:

 • „Пужић“ – Мразовићева 6, 6 места за децу рођену 2012. године
 • 12 места за децу рођену 2013. године

СЛОБОДНА МЕСТА У ОБДАНИШТУ:

 • „Вишњица“ – Георги Димитрова бб, 5 места за децу рођену 2011. године

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

 • Број личне карте родитеља и ЈМБГ родитеља
 • ЈМБГ детета (из здравствене књижице)
 • Уверење о запослености оба родитеља

КРИТЕРИЈУМИ ЗА УПИС У ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК:

 • 1. Запослена оба родитеља
 • 2. Дете са посебним потребама
 • 3. Самохрани родитељ
 • 4. Брат или сестра уписан/а у исти жељени објекат
 • 5. Треће или четврто дете

ПЛАЋАЊЕ:
ЦЕНЕ УСЛУГА у предшколској установи:

ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК: 4.117,21 ДИНАРА

ЦЕЛОДНЕВНИ ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ БОРАВАК: 2.745,05 ДИНАРА

ПОЛУДНЕВНИ БОРАВАК: 1.490,00 ДИНАРА

ОСИГУРАЊЕ НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ: 150,00 динара

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА

Право на регресирање трошкова боравка деце у Предшколској установи могу остварити:

 • деца из породица које су КОРИСНИЦИ НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ;
 • деца са СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ уколико ово право нису остварили на други начин;
 • деца БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА уколико ово право нису остварили на други начин.

Право на регресирање остварује се достављањем следеће документације до 05.ог у месецу, за ослобађање од тог месеца:

 1. за децу из породица које су КОРИСНИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ - фотокопија важећег решења о оствареном праву на новчану социјалну помоћ;
 2. за децу са СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ - фотокопија последњег решења о категоризацији детета или мишљења интерресорне комисије;
 3. за децу 3. односно 4. реда рођења - фотокопија Извода из матичне књиге рођених за сву децу у породици;
 4. за децу БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА - фотогопија решења Центра за социјални рад о смештају детета у старатељску, хранитељску породицу или установу социјалне заштите.

Документацију доставити у РАЧУНОВОДСТВО УСТАНОВЕ: Венац Петра Бојовића 3. За све информације обратити се на бр. телефона рачуноводства: 414-254 и 412-390

ОБАВЕШТЕЊЕ О РАДУ ДЕЖУРНИХ ОБЈЕКАТА У ТОКУ ЛЕТЊЕГ ПЕРИОДА

РАСПОРЕД ПРИЈЕМА ДЕЦЕ У ОБЈЕКТЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.07. ДО 29. 08. 2014.

- У објекат „ВЕНЧИЋ“ (ВЕНАЦ 1) иду деца из објеката: „Венчић“, „Сунцокрет“ (В. Секулић), „Петар Пан“ (И. Бирчанин), „Ђурђевак“ (Селенча 2), „Сунце“ (Г. Варош), „Вила“ (ОШ „Д. Обрадовић“)

- У објекат „МАСЛАЧАК“ (ВЕНАЦ 3) иду деца из објеката: „Маслачак“, „Бајка“ (Војвођанска), „Врапчић“ (Бездански пут), „Бубамара“ (Селенча 1), „Невен“ (Коњовићева), „Вишњица“ (Јосићки пут)

- ЈАСЛИЦЕ: Дежурна зграда у овом периоду је „ПУЖИЋ“ (Мразовићева ул.)

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА

Право на регресирање трошкова боравка деце у Предшколској установи могу остварити:

 • ДЕЦА ИЗ ПОРОДИЦА КОЈЕ СУ КОРИСНИЦИ НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ
 • ДЕЦА СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ уколико ово право нису остварили на други начин
 • ДЕЦА ТРЕЋЕГ ОДНОСНО ЧЕТВРТОГ РЕДА РОЂЕЊА ИСТЕ МАЈКЕ
 • ДЕЦА БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА уколико ово право нису остварили на други начин

ПРАВО НА РЕГРЕСИРАЊЕ ОСТВАРУЈЕ СЕ НАКОН ШТО РОДИТЕЉ ДОСТАВИ СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ у рачуноводство (Венац Петра Бојовића 3) ДО 5.ОГ У МЕСЕЦУ, ЗА ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ТОГ МЕСЕЦА:

 • за децу из породица које су корисници новчане социјалне помоћи - ФОТОКОПИЈА ВАЖЕЋЕГ РЕШЕЊА О ОСТВАРЕНОМ ПРАВУ НА НОВЧАНУ СОЦИЈАЛНУ ПОМОЋ
 • за децу са сметњама у развоју - ФОТОКОПИЈА ПОСЛЕДЊЕГ РЕШЕЊА О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ ДЕТЕТА ИЛИ МИШЉЕЊЕ ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ
 • за децу 3., односно 4. реда рођења - ФОТОКОПИЈА ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ ЗА СВУ ДЕЦУ У ПОРОДИЦИ
 • за децу без родитељског старања - ФОТОКОПИЈА РЕШЕЊА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД О СМЕШТАЈУ ДЕТЕТА У СТАРАТЕЉСКУ, ХРАНИТЕЉСКУ ПОРОДИЦУ ИЛИ УСТАНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ

 

АКТУЕЛНОСТИ:

Упознајемо се са возилом Хитне помоћи

Деца из вртића "Маслачак" су у току месеца августа у току шетње, посетила и службу Хитне помоћи, те се упознала са занимањем људи који раде у овој служби, као и возилом.

ФОТОГРАФИЈЕ

АВГУСТ У "ПУЖИЋУ"

У вртићу "Пужић" у Мразовићевој улици деца са својим васпитачима проводе лето у разним активностима, у којима се игра и учи: цртамо кућног љубимца, играмо се балонима разних боја, спуштамо се низ тобоган и слушамо музику. Како су текле наше активности, можете погледати у фотографијама.

ФОТОГРАФИЈЕ

АВГУСТ У "МАСЛАЧКУ"

Деца са својим васпитачима у вртићу "Маслачак" проводе лето у разноврсним активностима: причају приче, глуме и баве се физичким активностима. Пријатну атмосферу можете видети у нашим ФОТОГРАФИЈАМА.

ФОТОГРАФИЈЕ

АВГУСТ У "ВЕНЧИЋУ"

И у вртићу "Венчић" деца су укључена у радионице и активности, као што су израда ланчића од шкољки, игра са логичким блоковима, физичке активности. Атмосферу у вртићу "Венчић" дочараће вам ФОТОГРАФИЈЕ.

ФОТОГРАФИЈЕ

ШЕТЊА КРОЗ ПАРКИЋ

Деца са васпитачима из врића "Маслачак" направила су пријатну шетњу до Парка хероја, где су уз дружење, цртала кредом по бетону.

ФОТОГРАФИЈЕ

ДЕЦА СА ВАСПИТАЧИМА У ШЕТЊИ

Деца са васпитачима из врића "Маслачак" и стручним сарадницима за физичко васпитање, још једном су посетила Парк хероја где су уживала у занимљивим физичким активностима и обишло бисту др Вере Вребалов Гуцуње, жене по којој је наша Установа добила назив. Више информација о Вери Гуцуњи и о историјату наше Установе можете прочитати ОВДЕ.

ФОТОГРАФИЈЕ