АДРЕСА: Предшколска установа „Вера Гуцуња“, Сомбор
Венац војводе Петра Бојовића 3
тел/факс: 025 421 744
Е-mail: veragucunja@open.telekom.rs

РАЗВОЈНИ ПЛАН УСТАНОВЕ ЗА ПЕРИОД 2014. - 2017

РАЗВОЈНИ ПЛАН УСТАНОВЕ ЗА ПЕРИОД 2014. - 2017 - ПРЕЗЕНТАЦИЈА

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

 

ОБАВЕШТЕЊА:

РАД ЗА ВРЕМЕ ЗИМСКОГ РАСПУСТА

ЗА ДЕЦУ ПОЛУДНЕВНОГ БОРАВКА: зимски распуст почиње у среду, 24.12.2014. и завршава се у среду, 14.01.2015. Први радни дан је четвртак, 15.01.2015.

ЗА ДЕЦУ ЦЕЛОДНЕВНОГ БОРАВКА: Нерадни дани – Државни празници обележавају се 01., 02., и 07. јануара 2015. У периоду, 05. и 06.01.2015. радиће дежурни објекти:

за децу јасленог узраста објекат "Пужић" у Мразовићевој улици,

за децу обданишта објекти "Венчић" и "Маслачак", на Венцу Петра Бојовића, бр. 1 и 3

EВИДЕНЦИЈА ДЕЦЕ ЗА УПИС У ШКОЛСКОЈ 2014/2015

Евиденција деце за упис на слободна места у текућој школској 2014/2015 години вршиће се од 15.10.2014., сваке среде од 14:00 до 17:00 у просторијама Стручне службе, Спортска бб (СЕЛЕНЧА).

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА:

- Број личне карте родитеља и ЈМБГ родитеља

- ЈМБГ детета (из здравствене књижице)

- Уверење о запослености оба родитеља

ПЛАЋАЊЕ:
ЦЕНЕ УСЛУГА у предшколској установи:

ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК: 4.117,21 ДИНАРА

ЦЕЛОДНЕВНИ ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ БОРАВАК: 2.745,05 ДИНАРА

ПОЛУДНЕВНИ БОРАВАК: 1.490,00 ДИНАРА

ОСИГУРАЊЕ НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ: 150,00 динара

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА

Право на регресирање трошкова боравка деце у Предшколској установи могу остварити:

  • деца из породица које су КОРИСНИЦИ НОВЧАНЕ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ;
  • деца са СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ уколико ово право нису остварили на други начин;
  • деца БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА уколико ово право нису остварили на други начин.

Право на регресирање остварује се достављањем следеће документације до 05.ог у месецу, за ослобађање од тог месеца:

  1. за децу из породица које су КОРИСНИЦИ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ - фотокопија важећег решења о оствареном праву на новчану социјалну помоћ;
  2. за децу са СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ - фотокопија последњег решења о категоризацији детета или мишљења интерресорне комисије;
  3. за децу 3. односно 4. реда рођења - фотокопија Извода из матичне књиге рођених за сву децу у породици;
  4. за децу БЕЗ РОДИТЕЉСКОГ СТАРАЊА - фотогопија решења Центра за социјални рад о смештају детета у старатељску, хранитељску породицу или установу социјалне заштите.

Документацију доставити у РАЧУНОВОДСТВО УСТАНОВЕ: Венац Петра Бојовића 3. За све информације обратити се на бр. телефона рачуноводства: 414-254 и 412-390

АКТУЕЛНОСТИ: